Byråd for helse og omsorg, Liv Røssland (Frp) var i dag i Nygårdsparken for å snakke om strakstiltakene byrådet setter i gang for å få ryddet opp i byens grønne lunge. Tiltakene ble presentert i forbindelse med at Strax-huset arrangerte grill-og ryddefest for rusmisbrukerne på Flagghaugen, øverst i Nygårdsparken.

Landets flotteste?

— Målet vårt er å gjøre Nygårdsparken til en av landets flotteste parker, som kan være tilgjengelig for alle. Ved å rydde i parken og sette ned arbeidsgruppen som ble presentert i går, håper vi å tilfredsstille behovene til både brukere, beboere og publikum, sier Røssland.

Det har tidligere vært diskutert å tvangsflytte de narkomane bort fra Nygårdsparken, men byrådet slo etter hvert full retrett og la i stedet en halv million kroner på bordet til strakstiltak.

De 500.000 kronene som er satt av til rydding, skal i hovedsak gå til:

  • Sprøytepatrulje . Brukerne skal selv rydde sprøyter mot at de får litt lønn. Dette tilbudet finnes allerede gjennom Dagsverket i regi av Senter for arbeidslivsforberedelse (ALF), men tilbudet skal utvides.
  • Mer dugnadsarbeid. Strax-huset arrangerer allerede dugnader hvor brukerne selv rydder sprøyter. Dette skal det bli mer av.
  • Flere returpunkter for sprøyter og annet avfall

*** Mer fritidsaktiviteter for rusmisbrukerne.** I regi av Strax-huset og andre aktører som jobber tett på brukerne.

Brukerne positive

Jørn (40) har vært rusfri de siste to årene, og går nå på legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Han har vært rusmisbruker i 26 år og kjenner miljøet godt. I perioden som rusmisbruker var han i Nygårdsparken daglig. Han er svært positiv til både tiltakene og den nye arbeidsgruppen.

— At det blir hyppigere sprøytepatruljer, tror jeg vil slå veldig positivt ut. Det blir mye penere her, og i tillegg får brukerne lønn. Særlig de eldre brukerne vil se på dette som et godt tilbud. Det har ikke vært ryddet på en stund, og det ser stygt ut her, sier han.

Han tror også mange brukere vil ønske å delta på fritidsaktiveter.

— De gangene jeg har vært med på fotball, turer og lignende har det vært helt topp. De fleste brukerne tilbringer jo dagen her.

- Viktig å samarbeide

I arbeidsgruppen som byrådet skal sette ned, skal brukerne være representert, noe Jørn tror er helt avgjørende.

— Samarbeid er viktig. Brukerne er mennesker som alle andre, og fortjener å bli hørt. Det er få som ønsker å være rusmisbrukere. Men når du først er kommet inn i det, er det vanskelig å komme ut, sier Jørn.

Ifølge Jørn kan tiltakene og arbeidsgruppen bidra til mer ro og orden i parken, og han tror de fleste brukerne vil rette seg etter det arbeidsgruppen måtte bestemme.

— Salget av narkotika vil jo fortsette uansett hva arbeidsgruppen måtte gjøre. Men det kan kanskje bli vanskeligere for unge å få kjøpt noe. De fleste eldre vegrer seg for å selge til ungdommer. Jeg har selv vært med på å jage ungdommer ut av parken. Men noen selger jo uansett hvem kjøperen måtte være, sier han.

- Ikke nok

Bystyrerepresentant Anders Skoglund i Bergen Venstre er positiv til tiltakene byrådet har kommet med i forhold til Nygårdsparken, men etterlyser bedre behandlingsmuligheter for de narkomane.

— Byrådet berører ikke problemets kjerne, nemlig behandling for de narkomane. Mange av de narkomane ønsker legemiddelassistert behandling (LAR), og man tar ikke de narkomane på alvor før man gjør noe med de lange køene for å få komme til behandling. Andre tiltak blir i den store sammenhengen bare kosmetikk, skriver Skoglund i en e-post til BT.

Vil ha sprøyterom

Arbeiderpartiet synes det beste ville være å opprette et sprøyterom for de narkomane i tilknytning til Strax-huset.

— En sprøyteromsordning vil etter mitt syn være et mer effektivt tiltak enn byrådets satsing på innsamlingsaksjoner for brukte sprøyter, samt at det vil gi flere positive ringvirkninger, skriver nestleder i komité for helse og omsorg, Hallgeir Utne Hatlevik (AP) i en pressemelding.

Ifølge AP vil et sprøyterom kunne bidra til bedre kontakt mellom misbruker og hjelpeapparat, forebygging av infeksjoner og smitte og til at det blir færre overdoser.

Hva synes du om tiltakene? Skriv et innlegg under.

TILFREDS: Byråd for helse og omsorg Liv Røssland (Frp) er godt fornøyd med tiltakene hun presenterte i dag. - Det er kjekt å få bekreftet at brukerne ønsker å være med og ta ansvar, sier hun.
BORGHILD BERGE
FLAGGHAUGEN: Området øverst i Nygårdsparken skal fortsatt være tilholdssted for byens narkomane. Men nå skal det ryddes.
BORGHILD BERGE