Norge er blant landene i verden som har flest overdosedødsfall i forhold til innbyggertallet. I dag lanserer helseminister Bent Høie en rekke tiltak som skal sikre at flere overlever.

Bergen blir pilotkommune i prosjektet, sammen med flere andre byer som sliter med høye overdosetall.

Skal røyke heroin

Bent Høie går blant annet inn for følgende tiltak:

  • Flere opiatavhengige må begynne å røyke heroin i stedenfor å injesere den. Faren for overdose er langt større ved injesering i forhold til inhalering, og byer der dette er utbredt har lavere dødsfall.
  • Nalokson nesespray med motgift deles ut til brukere, pårørende og andre i nærheten av opiatavhengige. Dette er et forskningsprosjekt og skal gjennomføres i Bergen og Oslo.
  • Tettere oppfølging av brukere som skrives ut fra fengsel og behandlingsinstitusjonene. Denne gruppen er spesielt sårbar for overdoser.
  • Fortsatt utbygging av substitusjonsbehandling i LAR.

— Spennende

Bergen og Oslo som er de kommunene med den høyeste andelen av narkotikadødsfall. Begge byene får en egen stilling som jobbe spesielt med overdoser.

Seksjonsoverlege Guttorm Brattebø ved akuttmedisinsk seksjon i Helse Bergen er positiv til flere av tiltakene.

— Den vanligste måten å bruke heroin på i Norge, det vil si ved injesering, fører til flere overdoser enn inhalering. Derfor er det fornuftig å prøve å endre bruken, sier han.

Seksjonsoverlegen ser også fram til at nesesprayen naloxon blir tilgjengelig.

— Jeg synes det er spennende. Forhåpentligvis kommer vi i gang med dette i løpet av året, sier Brattebø.