Mandag skjedde det igjen: En personbil ble truffet av Bybanen i planovergangen ved Tennis Paradis. Den kvinnelige bilføreren kom fra ulykken med lettere skader, men BMW-en fikk hele fronten trykket inn. Ulykken førte til at strekningen mellom Paradis og Nesttun var stengt i store deler av ettermiddagsrushet.

— Kan ikke vente

Dette var tiende gang det skjedde en alvorlig kollisjon mellom bil og bybanevogn siden oppstarten i juni i fjor, ifølge sikkerhetssjef Trond Magne Målsnes i Fjord1Partner.

Ingen er blitt alvorlig skadet, men det har vært nære på. I tillegg har det vært ulykker og nestenulykker med fotgjengere og syklister. Nå mener fylkesrådmann Paul M. Nilsen det er på tide å sikre traseen bedre.

— Vi kan ikke sitte og vente til vi får en personulykke før vi setter i verk tiltak, sier Nilsen.

Etter ulykken på Fantoft 22. januar tok han initiativ til en fullstendig gjennomgang av mulige sikringstiltak.

— For oss er det viktig at tiltakene settes i verk før vi eventuelt får krav fra Jernbanetilsynet, sier Nilsen.

Kan stenge utkjørsler

Planansvarlig for Bybanen Utbygging, Håkon Rasmussen, bekrefter at det snart settes i gang tiltak for å redusere antallet ulykker.

— Det vil alltid skje noen ulykker, men det har vært for mange av dem. Derfor er en arbeidsgruppe nå i ferd med å legge frem tiltak for de mest alvorlige strekningene, sier han.

Da tenker han på disse strekningene:

Møllendalsveien-Danmarks plass-Bjørnsons gate

Sletten-Slettebakken

Rundt Hop stasjon

Blant de mest drastiske forslagene er å stenge enkelte av krysningspunktene mellom bil og bane.

— Et par utkjørsler på strekningen Sletten-Slettebakken vil bli vurdert stengt. Det gjelder utkjørselen fra blokken sør for Sletten senter og den søndre utkjørselen fra Bergenshallen, forteller Rasmussen.

Må ha dispensasjoner

Å stenge disse veiene krever høring av de berørte og godkjenning fra Statens vegvesen, fordi tilkomsten til adressene må legges om.

Også ved Hop stasjon kan en planovergang bli stengt.

— Men i første omgang vil vi anbefale tiltak som bedrer sikten for bilister som kjører der. Dersom det ikke hjelper, må vi vurdere å stenge veien. Da må de tre husene det gjelder få tilkomst over gangbroen, og det krever tillatelse fra veimyndighetene, sier han.

Gjerder skal skille fortau og bane Krysset på Danmarks plass er et annet problemområde. Der det har vært to kollisjoner fordi bilister ulovlig har svingt til høyre opp i Ibsens gate. Det er ikke lov etter at Bybanen kom.

— Det er allerede tre skilt som forteller om dette, men folk kjører likevel feil. Vi ser derfor for oss en form for påkjørbar sperre i forlengelse av autovernet, sier Rasmussen.

Nei til bom

Arbeidsgruppen vil ikke foreslå bommer av den typen jernbanen bruker på planoverganger.

— Slike bommer bruker tid på å heve og senke, og med den frekvensen Bybanen har, blir det mye stengt. Da ville bilistene fort slutte å respektere bommen, sier han.

Derimot kan det bli bedre belysning ved enkelte av overgangene. Blinkende varsellamper mener derimot utvalget fort kan gi en falsk trygghet, fordi bilistene vil stole blindt på lampen.

Hva bør gjøres for å unngå bybaneulykker?