Siden høsten 2012 har elevene på Landås skole søkt tilflukt i de midlertidige lokalene på gamle Ulriken skole. Landås skole ble stengt i januar 2012, etter at Arbeidstilsynet hadde erklært skolen for helsefarlig på grunn av stort forfall og dårlig inneklima.

I 2016 skal nye lokaler etter planen være klare, og i dag offentliggjøres tegningene.

Skal gli inn i miljøet

Sivilarkitekt Børje Sundt Laastad i firmaet Lund og Laastad arkitekter AS, har selv gått på gamle Landås skole. Han forteller at målet har vært å fange noe av historien til den gamle skolen i nybygget.

— Jeg syntes det var en fin skole jeg gikk på, og vi har ønsket å ta inn over oss historien og i stor grad skalaen fra det bygget. På tomten står det i dag et bygg igjen, som blir referert til som høyblokken. Vi har jobbet mye med å få det arkitektoniske uttrykket, volum og materialitet til å stemme, sier Laastad.

Det nye bygget er derfor planlagt oppført med fasade av murpuss, for å ligne de gamle byggene.

— Ideen er at nybygget skal gli godt inn i miljøet rundt.

Hjertet i bygget

Huset skal være et passivhus, og må derfor være noe mer komprimert enn det gamle bygget, forteller arkitekten. Det blir også noen andre endringer, sammenlignet med den gamle skolen.

— Det som tidligere var småplassen mot sør, er nå en inneplass i skolen. En aula. Det hadde ikke det gamle skolebygget, sier Laastad.

Han sier at planen er at denne aulaen blir hjertet i det nye skolebygget.— Aulaen får amfi og lys inn ovendra, og skal ha kantine og skolekjøkken nede, og bibliotek oppe. Dette blir møtepunktet, og vi håper det blir et sosialt bygg for både elever og lærere, sier Laastad.

Arkitektene legger også opp til at det blir lekeområde rundt hele det nye skolebygget. Den øvre etasjen er litt trukket inn, slik at det blir en svalgang rundt på utsiden.

Privat utbygger

Det nye skolebygget skal romme ca 450 elever, og bygges som en fleksibel skole, med variasjon i typer rom.

Som BT har skrevet tidligere skal den nye skolen på Landås bygges som et offentlig-privat samarbeid (OPS). Dette vil si at en privat utbygger bygger skolen, og eier og drifter den i flere år etterpå. Kommunen leier bygget disse årene.

Bergen kommune har også tidligere benyttet seg av denne ordningen, på nye Søreide skole som åpnet offisielt tidligere i vår.