— Vi vil utvikle Fløibanen AS og Fløyen både for bergensere og turister med to stikkord; opplevelser og utsikt.

Det sier direktør Trond Amland i Fløibanen AS til Bergens Tidende. Stolt kan han berette at det blir satt ny passasjerrekord i år.

— Den gamle rekorden fra 2003 lød på 1.096.000 påstigninger. Torsdag passerte vi 1.098.000 passasjerer, sier Amland, som også har andre «rekorder» i ermet.

— På sommerdager med mange skuelystne oppstår det gjerne køer langs gjerdet på utsiktspunktet. Det fører til at de bakerste knapt får nyte utsikten mot den vakre byen vår. Dette har vi lenge ønsket å gjøre noe med. Nå er planene klare, og vi har sendt byggesøknad til kommunen for et helt nytt og utvidet utsiktsplatå, sier Amland.

Brede trapper

— Planen er å bygge trapper nedover fra dagens utsiktspunkt. Den brede trappen vil bli knyttet sammen med utsiktspunktet der tonetegnene står. Nærmest skinnegangen vil det bli laget et punkt der turistene kan fotografere banen, forteller han.

— Vi sendte søknad om byggeløyve til kommunen like før jul. I planleggingsfasen har vi hatt god kontakt med byantikvaren og grønn avdeling. Dersom kommunen godkjenner planene innenfor vanlig saksbehandlingsfrist, kan vi starte arbeidet i mars. Da vil prosjektet stå klar til bruk til 17. mai, sier han.

— Anlegget har en prislapp på fire millioner kroner og er tegnet av Arne Smedsvig og Frøy Walberg Sandness, Smedsvig landskapsarkitekter AS. Med i planen er opprustning av plassen bak hovedbygningen. Der vil det komme et dekke lik det som er lagt rundt Smålungeren, sier Amland.

Utescene med amfi

— På sletten bak Fløien Folkerestaurant bygger vi en utendørs scene med amfi og 200 sitteplasser. Her vil det bli anledning til å holde konserter, forestillinger og andre tilstelninger under åpen himmel. Også dette skal stå ferdig til sommersesongen starter, sier Amland.

— I tillegg til disse kortsiktige planene, har vi startet planleggingen av et langsiktig prosjekt, forteller han. - Vi ønsker å etablere et opplevelsessenter bak hovedbygningen. Dette blir byutvikling, og ikke bare utvikling av Fløyen. Målet er å få til et spennende tilbud til bergenserne og tilreisende, et tilbud som ikke er avhengig av godt vær, sier Amland.

— Vi ser for oss at vi må rive den gamle verkstedbygningen, men den gamle hovedbygningen skal stå uendret, sier Amland.

— Fløyen er felleseie for Bergens befolkning. Dette forplikter oss til å forvalte og utvikle området på en måte som blir akseptert og satt pris på av bergenserne. Det hele kan stå ferdig i løpet av 2008 eller 2009, sier Trond Amland.

Politikerne er positive

Anne Gine Hestetun (Ap), som leder Komité for miljø og byutvikling, kjenner til planene om utsiktsplatået på Fløyen.

— Jeg er orientert om prosjektet og tror dette blir en spennende og viktig utvikling av den opplevelsen som er der oppe per i dag. Dette er viktig både i reiselivssammenheng og for byens befolkning, sier hun.

— Så du er positiv til prosjektet?

— Etter det jeg forstår skal de koste alt selv, så jeg ser positivt på denne saken. Det er da også en unik mulighet vi har med et slikt tilbud som ligger tilgjengelig midt i sentrum, og det er viktig å følge med i tiden, sier Hestetun.

Siden byrådspartiene neppe sier nei til en slik utbygging, ligger det med Hestetuns uttalelser an til et bredt politisk flertall for utsiktsplatået.

ROBIN STRAND, NORPHOTO