Torsdag kveld har representantskapet i Arbeiderpartiet møte på Folkets Hus i Bergen. De 80 stemmeberettigede avgjør her hva partiet skal love velgerne sine i valgkampen neste høst.

Les hele innstillingen fra Ap-styret her:

Flere vedtak

Blant tingene Ap-medlemmene skal vedta for å stjele makten tilbake fra de borgerlige i Bergen finner vi:

  • Innføre heroinassistert behandling i samarbeid med Helse Bergen
  • Etablere MO-senter med sprøyterom i Bergen og Åsane
  • Bybanen skal ikke gå over Bryggen
  • Innføre køprising
  • Øke bemanningen i barnehagene
  • Bygge kulturhus i Fyllingsdalen og Åsane.

Miljøvennlig

Får styret i Arbeiderpartiet det som de vil, innføres det både tidsdifferensierte (køprising) og miljødifferensierte bompenger i bomringen rundt Bergen.

Det betyr at bompengene økes på bestemte tidspunkt i døgnet, sannsynligvis i rushtiden, samt at de biltypene som forurenser mest må betale mest.De går også inn for at kommunens bilpark skal bestå av elbiler. Representantskapet lover også velgerne at «de skal rydde opp i forholdene på Fisketorget», og forbedre kontrollvirksomheten på byens utesteder.

Lokaldemokrati

Innbyggere i Fyllingsdalen og Åsane får lovnader om at det skal realiseres kulturhus i bydelene. Ap i Bergen mener også at makten i Bergen er blitt for sentralisert under det Høyre-styrte byrådet, og at mer makt bør flyttes ut av rådhuset.

Det foreslår de ved å

  • Innføre bydelsstyrer for å styrke nærdemokratiet og det politiske engasjementet i bydelene
  • Redusere byrådets fullmakter for å sørge for økt medvirkning og åpenhet Avstemningen på møtet skal være ferdig innen klokken 2200. BT kommer tilbake med eventuelle endringer i styrets forslag.