E16 Lærdalstunnelen i Sogn og Fjordane og fylkesvei 57 Lindås — Lauås i Nordhordland er blant elleve veistrekningene der Statens vegvesen vil måle snittfarten til bilistene.

Ulykkesrisikoen har gått ned opptil 35 prosent på E6 ved Dovreskogen, E18 i Grenland og riksvei 3 i Østerdalen der denne typen måling er blitt testet ut.

En undersøkelse NRK gjorde i desember, viste at Lærdalstunnelen er en av fartsbøllenes store favoritter. To unge menn er begge tatt i 190 km/t eller mer i tunnelen.

Men nå har samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) gitt Vegvesenet grønt lys til å sette i gang nye målinger på elleve strekninger i år.

— Det viktigste tiltaket for å redusere dødsulykker og alvorlige ulykker på veiene er å få sjåførene til å holde fartsgrensene og å tilpasse farten etter forholdene. Automatiske målinger av gjennomsnittsfart er et effektivt tiltak når det gjelder å bedre trafikksikkerheten. Hensynet til personvernet til bilistene skal også ivaretas ved direkte automatisk sletting av data for de bilistene som holder fartsgrensene, sier Kleppa i en pressemelding.

Statens vegvesen skryter av resultatene så langt.

— Resultatene fra første fase av utprøvingen av gjennomsnittsmåling på veg er svært gode. Vi ønsker nå å vinne erfaring på ulike typer tunneler før kriteriene for etablering ferdigstilles og oppfølgingen overlates til regionene, sier avdelingsdirektør Guro Ranes.

I 2011 kan streknings-ATK bli innført på følgende strekninger:

— Fv 653 Eiksundtunnelen, Møre og Romsdal

— E39 Byfjordtunnelen, Rogaland

— E6 Helltunnelen, Trøndelag

— E8 Tromsøysundtunnelen, Troms

— Rv 7 Hallingdal, Buskerud

— E8 Lavangsdalen, Troms

I tillegg er det sannsynlig at streknings-ATK blir etablert på følgende strekninger:

— E16 Lærdalstunnelen, Sogn og Fjordane

— Fv 57 Lindås – Lauås syd, Hordaland

— Rv 475 Flekkerøytunnelen, Vest-Agder

— Rv 25 Elverum-Trysil, Hedmark

— Rv 8 Stryken – Grua, Oppland

— Alle de foreslåtte strekningene må gjennomgås i detalj for å sjekke ut hvorvidt de tilfredsstiller kriteriene for oppsett av ATK. Vi må blant annet regne med flere fartstellinger og en nøye gjennomgang av ulykkessituasjon på stedet, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.

I løpet av de neste tre årene vurderer myndighetene å etablere målinger på inntil 40 strekninger, inkludert de elleve som får målinger i år.

Kommer du til å kjøre mer forsiktig når snittmålinger innføres? Diskuter under: