Bergen kommune holdt i dag pressekonferanse i forbindelse med opprustingen av Nygårdsparkens øvre del. 25. august skal 40 års historie for Nygårdsparken som russcene avsluttes.

— Øvre del av parken skal bli tilsvarende nedre del, sier Sissel Lerum, etatsjef i Grønn etat.

Hun la mandag frem tidsplanen for arbeidet med parken.

Stenger flere innganger

Når arbeidet starter 25. august, vil anleggsområdet sikres og renses. I tillegg starter jobben med å demonterer smijernsgjerdene.

Videre vil det i september bli foretatt grunnundersøkelser, merking og felling av vegetasjon. Samtidig starter rehabilitering av veien mot Hulen.

I perioden oktober til desember vil det bygges et nytt veinett i Flagghaugen-området, parallelt med prosjektering av Langedammen og Knutepunktet.

Fra januar og videre i 2015 blir det gjennomført en avsluttende prosjektering og detaljplanlegging, deretter bygging av tiltak ved Langedammen og Knutepunktet.

Seksjonssleder i Grønn Etat, Rune Hesjedal, forklarte i detalj hvordan parken skal stenges av med sperringer.

— Vi jobber etter prinsippet om at dette er en byggeplass. Derfor vil det langs hovedtraseen og langs Parkveien og Villaveien bli satt opp to meter høye stålgjerder, tilsvarende dem man ser på byggeplasser. Fra Villaveien og mot Olav Ryes vei er det relativt nye gjerder fra før. I tillegg til disse plasserer vi såkalte alpingjerder eller røde plastgjerder langs disse. Inngangen fra Hulen og Parkveien blir også stengt, forteller Hesjedal.

Store politiressurser

Politiet setter selv inn elleve politimenn i en egen gruppe som skal jobbe kun opp mot åpne russcener.

— Disse har vært operative siden 11. august, og er oppe og går allerede. Vår primæroppgave nå, blir å sørge for at ingen er innenfor gjerdene når de settes opp, sier stasjonssjef hos politiet, Olav Valland.

I tillegg vil politiet jobbe konkret oppimot narkotikaselgere som oppholder seg ulovlig i Norge.

Diskuter saken under:

PROMENADE: Langs Langedammen vil det bli bygd promenade og sitteplasser.
MIR
KNUTEPUNKTET: Utbedringen av parken skal gjøre Knutepunktet til et aktivitetsområde.
Smedsvig Landskapsarkitekter AS
SKISSE: Oversiktskart over den planlagte endringen i Nygårdsparkens øvre del.
Smedsvig Landskapsarkitekter AS
RYDDER PARKEN: Politiet og Bergen kommune holdt pressekonferanse på Rådhuset om Nygårdsparken mandag. Fra venstre: politistasjonssjef Olav Valland, byråd Eiler Macody Lund og kommunaldirektør Magne Ervik.
Vegar Valde