BT skrev søndag om desperate bilister som parkerer på fortau og jorder i Lønningsvegen ved Flesland — og noen har like godt forlatt bilene med hjul i løse luften (se bildet til høyre).

Parkeringsselskapene på Flesland melder om sprengt kapasitet, og hundrevis av flypassasjerer har derfor valgt å parkere i grøftekanten eller på grønne flekker langs veien. Nå tar Avinor grep og øker kapasiteten.

Onsdag denne uken blir en ny, midlertidig parkeringsplassåpnet, som en erstatning for de parkeringsplassene som ble borte da utbyggingenpå Flesland startet.

350 nye plasser

Den nye parkeringsplassen har 350 nye langtidsplasser.

— Det blir veldig bra å få åpnet en utvidelse av P8 langtidsparkering på onsdag.Dette vil hjelpe mye på de utfordringene vi har hatt med at folk parkerer langsveien, tror fungerende lufthavnsjef på Flesland, Aslak Sverdrup.

Per i dag har det vært ledige plasser i parkeringshuset påFlesland. Det er imidlertid dyrere enn langtidsplassene, og derfor har folkvegret seg for å bruke dem, til tross for at prisene er satt ned i sommer. I stedet har folk stått gratis langs veien.

De nye plassene vil i sommer koste 490 kroner for en uke og 300 kroner for påfølgende uker. Dettror Sverdrup folk kommer til å ta seg råd til.

— Det er tilsvarende pris som den billigsteparkeringen vi har, sier han.

Venter topp i juli

Driftsleder Dan Andersen i Flesland Parkering tror de nye plassene vil hjelpe på presset. Flesland Parkering har hatt sprengt kapasitet hver helg siden påsken i år.

— At det vil hjelpe er helt klart. Men er det nok? Det er ikke så lett å si, sier han.

Han forteller at presset er noe mindre denne uken.

— I dag har vi faktisk hatt noen få ledige plasser, så det kan se ut som om den første toppen har gitt seg. Men statistisk sett er det verst andre uken i juli, så vi får bare vente og se.

HJUL I LØSE LUFTEN: Hundrevis avbiler har parkert langs Lønnevegen på Flesland. Denne har blitt stående på skeiva, med det ene hjulet flyvende over bakken.
Odd Nerbø