Sp-leder Liv Signe Navarsete møtte i dag Islands statsminister Sigmundur David Gunnlaugsson til en pep-talk på bryggekanten i Arendal.

Gunnlaugsson er partileder for Sps søsterparti Framsóknarflokkurinn, som forvirrende nok betyr Fremskrittspartiet.

— Vi deler felles verdier, og hadde mye å snakke om, sier Navarsete.

Vil bryte EU-forhandlinger

Ikke minst er de to frender i EU-saken. Framsóknarflokkurinn gjorde et brakvalg på Island i vår, mye på grunn av sin innbitte motstand mot islandsk EU-medlemskap.

Problemet for Gunnlaugsson er at hans forgjenger, sosialdemokraten Johanna Sigurdadottir, i fjor startet forhandlinger med EU om medlemskap. Og søker man først medlemskap i EU, er det ikke så enkelt å stanse prosessen.

— Vi har tatt en pause i forhandlingene, og har bestilt to utredninger som skal legges frem for Alltinget i høst. Den store debatten blir i oktober-november, da må vi ta en avgjørelse. Og blir det opp til oss, avlyser vi definitivt forhandlingene, sier Gunnlaugsson.

Går til høyre

Mens Sp under Navarsete har forankret seg til det rød-grønne samarbeidet, og etter hvert ses på som et sentrum-venstre-parti, har det gamle Bondepartiet i Island gått motsett retning. Framsóknarflokkurinn regnes som et liberalt parti, og samarbeider med det konservative Sjálfstæðisflokkurinn - selvstendighetspartiet.

— Vi har ikke så fastlåste blokker i Island, og det var uaktuelt å samarbeide med sosialistene. Til det har det vært for mange saker der vi var helt uenige, sier Gunnlaugsson.

Også Navarsete mener at man må se på historien for å forklare de ulike veivalgene til de to søsterpartiene.

— Begge partiene definerer seg som sentrumspartier, og kan gå begge veier. Også vi samarbeidet med borgerlig side i mange år, påpeker hun.

- Samlet parti

Sp-lederen er fornøyd med målinger som viser en liten fremgang den siste uken, selv om hun må se langt etter Gunnlaugssons valgresultat på 24,4 prosent.

— Sommerferien har gjort både oss og velgerne godt. Nå er det fokus på mat, samferdsel og kommunestruktur, som er "våre" saker, sier hun.

— Fjoråret var preget av intern strid. Har du et samlet parti i ryggen nå?

— Ja. Landsmøtet i Loen var et vendepunkt. Nå er vi veldig samlet.