Fylkesvei 7 gjennom Tokagjelet ble mandag effektivt sperret av en kjempeblokk på 300 kubikkmeter som raste ut rett over munningen til Snauhaugtunnelen.

Geolog Njål Farestveit i Statens vegvesen anslår blokken som har rast ut til å være 300 kubikkmeter. Det utgjør om lag 840 tonn stein. Til sammenligning er vekten til en personbuss fra Skyss på 11 tonn.

Blokken har rast ut i ett stykke 20 til 25 meter over tunnelportalen og knust den fullstendig, samt deler av veibanen.

Må sprenge og grave ut

En formidabel jobb venter dermed mannskapene som skal rydde opp etter raset.

— Det skal ikke bli noe stort problem at blokken er så svær. Vi må bare bore i den og skyte den i stykker. Så bruker gravemaskiner til å få steinen over i lastebiler og frakte vekk. Det er noen dager med kjøring, så er det borte. Tempoet vil så klart avhenge av hvor mange biler vi bruker, sier kontrollingeniør Einar Selland i Statens vegvesen.

Men før opprydninsarbeidet kan starte, må faren for ytterligere ras vurderes.

Vegvesenets geolog har tirsdag fortsatt ikke kommet seg opp i fjellsiden over raset i Tokagjelet for å starte sine undersøkelser. Det vil tidligst skje onsdag formiddag.

— Klatrelaget fra Mesta har jobbet i fjellet i hele dag. Jeg reiser ikke opp før de har kommet seg skikkelig til og lagt tau som sikring, sier geolog Njål Farestveit til BT tirsdag.

Sjekker for flere blokker

Lars Øyre, seksjonssjef for vegseksjonen Voss og Hardanger, sier de ennå ikke kjenner det fulle omfanget av søndagens gigantras.

— Geolog var der mandag og vurderte forholdene så langt det lot seg gjøre, uten å klatre i fjellsiden, sier Øyre.

— Spørsmålet er om det kan være mer i fjellsiden som er løst, av større omfang. Det vet vi ikke sikkert. Før geologen har gjort en ny og nærmere vurdering, vet vi ikke hvilke tiltak vi må sette inn og hvor omfattende de blir.

— Vil det si at stengningen kan vare lenger enn de ukene som er anslått til nå?

— Det vil jeg ikke spekulere i. De trafikale problemene etter raset vil nok vare lenge. Men hvor lenge det blir helt stengt, er usikkert.

Lite rassikringsarbeid

Da Hordaland for 10 år siden fikk 15 millioner kroner i ekstrabevilgninger til rassikring, stakk Hardanger-regionen av med hele hordalandspotten. Tokagjelet var én av fire strekninger som fikk penger. Seksjonssjef Øyre sier det er gjennomført en del issikring og tunnelutbedringer i Tokagjelet de siste årene, og «noe» rassikring.

— Du kan trygt si at rassikringen i Tokagjelet de siste årene har vært av mindre omfang. Men strekningen er høyt prioritert i rassikringsplanen for Hordaland.

Arbeidsfordelingen er at Vegvesenet kommer med anbefalinger til rassikring, mens fylkeskommunen prioriterer tiltakene.

— Tokagjelet ligger likevel ikke høyest på prioriteringslisten. Det er behov for omfattende rassikring der, men det er usikkert hva som er riktig å gjøre. Vi følger fortløpende med på hvor det går ras i Tokagjelet; det er rasfare flere steder. Så vil vi gjøre en samlet vurdering av om en lengre strekning skal rassikres.

Vil se på sikring

Etter raset søndag kveld, blir denne vurderingen nå fremskyndet.

— Når vi må nå rydde opp etter raset, er det også naturlig at vi ser nærmere på rassikringen i Tokagjelet.