Bergen kommune innkalte til pressekonferanse klokken 13.00 for å informere om nye tiltak for å redusere luftforurensningen.

Det er litt for optimistisk å tro at været skal ordne opp og blåse bort forurensningen. Målingene er fortsatt langt over grensene.

Monica Mæland (H)

Halverer p-hus

 • Fra og med midnatt innføres det partall— og oddetallskjøring innenfor den ytre bomringen. Det er hvilket tall bilskiltet ditt slutter på som bestemmer når du kan kjøre. Har du oddetall (1,3,5,7,9) kjører du på datoer som slutter på disse tallene. Har du partall (0,2,4,6,8) kan du kjøre på datoer som slutter på disse tallene.
 • Fra og med i morgen blir kapasiteten i Bygarasjen og Klostergarasjen halvert. Det gjelder også parkeringsanleggene ved Akvariet og i Solheimsgaten.
 • Fra i morgen innføres det sambruksfelt på nordre innfartsåre. Fartsgrensen blir senket fra 80 til 60 km/t.
 • Det arbeides også med et tilsvarende tiltak på innfartsåren fra vest.
 • Det opprettes en egen servicetelefon for astmatikere og folk som opplever helseproblemer i forbindelse med forurensingen.
 • Gratisbussene kommer fortsatt til å kjøre i tre uker fremover. Kommunen oppfordrer alle til å bruke tilbudet. Det kan også bli aktuelt å øke busskapasiteten.
 • Det skal også settes opp en ny målestasjon i Arna som skal registrere luftforurensningene.
 • Det er litt for optimistisk å tro at været skal ordne opp og blåse bort forurensningen. Målingene er fortsatt langt over grensene, sier byrådsleder Monica Mæland (H).

Krisevedtak

gårsdagens krisemøte mellom Monica Mæland, Lisbeth Iversen og tre av statsrådene ble det klart at Bergen kommune kan fatte krisevedtak dersom forurensningen truer liv og helse.

— Bystyret har hjemmelen og kan fatte vedtak mot virksomhet som skaper sykdom. Dette gjelder også biltrafikk. Akutte vedtak kan gjøres av kommunelegen. Vi støtter Bergen kommune hvis de vil bruke kommunehelsetjenesteloven, sa helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen.

På et møte mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Statens vegvesen og kollektivselskapene Skyss og Tide i går formiddag, ble det besluttet å trappe opp tiltakene for å redusere luftforurensningen:

 • Kommunen har startet arbeidet med å fjerne 600 parkeringsplasser.
 • Rådhusets parkeringsplass blir stengt, med unntak av for noen få utrykningskjøretøy.
 • Busselskapene er beredt til å doble stallen med ekspressbusser ved å leie inn turbusser fra nabofylkene.
 • Statens vegvesen vil gå videre med arbeidet for å få innført et sambruksfelt også på nordre innfartsåre.
 • Havnevesenet vil flytte forurensende supplybåter fra indre Bergen havn til Mongstad og andre kaier.
 • I går begynte kommunen å sende ut teksmeldinger til innbyggere om at de bør la bilen stå. Det skal også sendes ut brev med helseråd til innbyggerne.