• Flere etterforskere og raskere saksbehandling.* Aksjoner mot selgere på skoler og kjøpesentre.* Økt fokus på hvitvasking av narkotikapenger.* Drive forebygging blant barn av misbrukere.

Dette er noen av punktene i Rolf B. Wegners langtidsplan for heroinbekjempelse i Bergen. Planen har et tidsperspektiv på tre år, og en rekke tiltak vil bli iverksatt allerede i vår. Ti bakmenn Langtidsplanen ble varslet tidligere i år da politimesteren gjorde opp status for år 2000. Narkotikakriminaliteten er blitt en dundrende hodepine for politiet, og Wegner innrømmer at deres tiltak så langt ikke har klart å snu utviklingen.I langtidsplanen går det frem at politiet kjenner identiteten til personene som styrer majoriteten av narkotikasalget i Bergen.På politimesterens blokk står navnene på ti menn som blir betegnet som "bakmenn".De fleste er innvandrere fra Tyrkia Jugoslavia, Libanon, Irak og Tunisia. "Disse har gjennom flere år omsatt store mengder narkotika, for det meste heroin", skriver Wegner.Politiet anslår at det hvert døgn brukes 0,5 kilo heroin i Bergen. Det tilsvarer over 180 kilo i året. Høye målsetninger Målet med treårsplanen er å bekjempe bakmennene og bryte ned distribusjonsapparatet deres. Dette håper politiet vil medvirke til å redusere overdosetallene.I planen meisles det ut en rekke målsetninger: Presset mot nye brukergrupper skal reduseres for å unngå rekruttering. Politiet varsler flere aksjoner mot selgere i ungdomsmiljøene.* Politiet skal øke sin kompetanse om narkotikakriminalitet, og intensivere samarbeidet mellom avdelingene på kammeret.* En rekke effektiviseringstiltak skal iverksettes. Blant annet skal etterforskningen av mindre narkotikasaker overlates til politistasjoner og lensmannskontorer i bydelene.* I fjor oppklarte ikke politiet en eneste sak som falt inn under proffparagrafen i straffeloven. Nå er målsetningen at det skal anmeldes minst 20 slike saker hvert år. * Det skal også anmeldes minst 100 såkalte 2. ledds saker. Det vil si forbrytelser som faller inn under det nest strengeste straffealternativet i narkotikalovgivningen.* Politiet skal beslaglegge 7,5 kilo heroin hvert år. I fjor var tallet 982 gram. * Saksbehandlingstiden for "førstegangs heroinlovovertredere under 18 år" skal ikke overstige 30 dager. Mer penger I rapporten heter det at politiet skal ta i bruk utradisjonelle etterforskningsmetoder. Blant annet skal jakten på narko-pengene trappes opp. Flere ansatte skal gjennomføre "hvitvaskingskurs". Dessuten skal både etterforskere og revisorer kartlegge bakmennenes økonomi.Både etterretningsavsnittet og narkotikaavsnittet får ekstra bemanning i planperioden. Flere spanere skal settes inn i kampen mot heroinselgere. Totalt regner Wegner med merutgifter på mellom 4,2 og 4,7 millioner kroner i planperioden.