Torsdag drøftet bystyregruppen et forslag til medieretningslinjer, som trolig vil bli vedtatt på neste gruppemøte.

— Vi er i en spesiell situasjon nå, og det er kommet forslag om vi trenger noen regler for samhandlingen i gruppen, sier gruppeleder Oddny Miljeteig.

— Tenker du da på Amir Payan?

— Det er klart at situasjonen er noe spesiell etter årsmøtet.

Payan ble på årsmøtet i Bergen SV fratatt sine verv i partiet, fordi flertallet mente at han ikke samarbeidet med styret. Payan har kommet med en rekke utspill som har vakt oppsikt, uten å klarere dem med andre i partiet.

Får munnkurv Etter det BT kjenner til, heter det i de foreslåtte retningslinjene at SVs bystyrepolitikere kun skal uttale seg om egne fagfelt. Andre politikkområder skal overlates til gruppeleder, styret eller leder for Bergen SV. Leserinnlegg skal sendes med kopi til gruppeleder.

Alle utspill skal eksplisitt avklares med gruppeleder og diskuteres i gruppen. Det foreslås også at alle må be om å få sjekke sitatene sine, og at den sitatsjekken også skal kontrolleres av gruppeleder.

En skal aldri uttale seg anonymt om andre gruppemedlemmer. Brudd på regelverket kan føre til at man fratas verv i partigruppen.

— Er ikke dette i strid med den åpenheten som SV har stått for?

— Det forslaget jeg har sett, er i samsvar med det som alltid har vært praksis i SV. Riktignok har det ikke vært nedfelt i reglement, men vi har alltid snakket sammen, sier Miljeteig.

Taus Payan Amir Payan deltok på torsdagens gruppemøte, men hadde tydeligvis pugget de nye reglene da BT snakket med ham.

— Dette er en intern diskusjon, som du må snakke med gruppeleder om, sier han.

— Føler du at disse reglene er rettet mot deg personlig?

— Som sagt, du får forholde deg til gruppeleder.