HLM Arkitektur og Plan AS fra Bergen — og danske CUBO Arkitekter A/S - har fått oppdraget med sitt utkast "Kobling".

Glad direktør

Høgskoledirektør Nils Mæhle er glad for at "Kobling" vant.

— Det beste forslaget vant. De har tatt vare på fortiden og åpner for fremtiden, sier høgskoledirektøren.

Han tror bygget står ferdig etter planen i 2012.

— Jeg håper og tror det. Men det er avgjørende at politikerne bevilger de pengene som må til, sier Mæhle.

— Det var viktig for oss å skape en skole som har identitet, som viser at dette er et bygg som ligger i Bergen. Det er to historier som møtes: Forhistorien med de gamle bygningene som skal bevares og den hypermoderne bygningsmassen, sier sivilarkitekt Gudrun Molden i HLM Arkitektur og Plan AS i Bergen.

— "Kobling" kan gi høyskoleanlegget og Kronstad egen identitet og en tydelig profil. Det ivaretar også morgendagens høgskole, sier Øivind Christoffersen, administrerende direktør i Statsbygg, i en pressemelding.

Arkitektvinnerne skal samarbeide med Erstad & Lekven, Bergen AS, Paradis Prosjektering AS, Instanes AS, Thunes Partners AS, Svenkerud AS, Monstad AS og Asplan Viak Bergen AS.

Ferdig i 2012

Statsbygg har betalt 170 millioner kroner for NSBs eiendom på 71 mål. Det tilsvarer 2400 kroner kvadratmeteren, eller 2,4 millioner kroner pr. mål.

Hvis Stortinget følger opp med vedtak og kjapp bevilgningstakt, vil den nye høyskolen være innflyttingsklar i 2012.

I tillegg til selve skolebygningene har området plass til en del boliger og muligens næringsvirksomhet. Studentsamskipnaden har meldt interesse, og skolen ser gjerne at det etableres bedrifter til gjensidig nytte for ingeniørutdanningen.

Høgskolen i Bergen (HiB) har i dag lokaler fem ulike steder i byen. Nå ønsker de et kompakt, moderne og funksjonelt anlegg.

Anlegget planlegges for 4400 studenter og 500 ansatte.

NÅDDE IKKE OPP I: "Otto".
NÅDDE IKKE OPP II: "Tut-ut".
PÅL HOFF