Før jul la ledelsen i Helse Bergen frem et budsjettforslag med et underskudd på 426 millioner kroner. Dette godtok ikke styret. Styreleder Finn Strand ønsket å redusere kostnadene med ytterligere 200 millioner kroner.

Mindre enn styret ba om

Helse Bergens nye forslaget til budsjett for 2004, som ble lagt frem i formiddag, har et underskudd på 341 millioner kroner. Innsparingene er med andre ord bare halvparten av det Finn Strand & Co ønsket.

— Vi har nå kuttet så mye at vi ligger svært nær smertegrensen, opplyste Helse Bergens administrasjon på en pressekonferanse klokken 11 i dag.

Dårligere tilbud

— Vi har i størst mulig grad forsøkt å skjerme pasientene. De største innstrammingene har skjedd på støttetjenestene og i administrasjonen, opplyser Anne Kverneland Bogsnes, administrerende direktør i Helse Bergen.

Hun innrømmer likevel at noen av tiltakene vil kunne gi noe lengre ventetid og dårligere tilbud.

— Men vi mener likevel at all pasientbehandling fremdeles er fullt ut medisinsk forsvarlig, opplyser Bogsnes i en pressemelding.

Legger ned føden på Voss

Blant forslagene som er mest merkbare for pasientene, er nedleggelse av fødetilbudet på Voss og delvis nedleggelse av Barselloftet.

— Det blir noe lengre vei for de fødende på Voss, men i den økonomiske situasjonen vi er i nå, er dette blant de tiltakene vi kan gjennomføre uten at vi går ut over lovpålagte oppgaver, hevder Bogsnes.

Lengre ventelister

Det vil dessuten kunne bli lengre ventetider for enkelte typer behandling. Det vil også være reduksjoner i kostnadene til medikamenter ved at billigste medikament skal brukes dersom den medisinske effekten er like god.

Antall årsverk skal reduseres med 130. Reduksjonen skal skje ved naturlig avgang og at de overtallige blir omplassert til andre ledige stillinger i foretaket.

— Vi tror derfor vi skal greie å unngå oppsigelser, mener Bogsnes.

I tillegg skal innleie av hjelp reduseres med 30 millioner kroner, det tilsvarer ca. 65 årsverk.

Investeringer rammes

De stramme økonomiske rammene får også konsekvenser for investeringene. Avskrivninger og låneramme gir til sammen 312 millioner til investeringer, mens det ligger inne forslag til nødvendige investeringer dette året på 393 millioner kroner.

Helse Bergen har et betydelig etterslep på vedlikehold av bygg, anlegg og utstyr. Budsjettforslaget vil forsterke dette etterslepet.

DRONNINGEN: Da Barselloftet åpnet, kom dronning Sonja på Besøk. Nå blir tilbudet delvis nedlagt.
SCANPIX
DEMONSTRASJON: Folk på Voss demonstrerte i fjor for å bevare tilbudet ved lokalsykehuset intakt.
RUNE SÆVIG
KUTTER: Anne Kverneland Bogsnes, administrerende direktør i Helse Bergen.
ARKIV: Marit Hommedal / SCANPIX