Det er noen av de viktigste sakene et rød-grønt byråd vil ta fatt på dersom de sikrer seg flertall i bystyret etter valget 10. september.

I tillegg vil partiene bygge flere kommunale barnehager, bygge 50-metersbasseng innen 1. juli 2007 og gi alle deltidsansatte i kommunen tilbud om hel stilling.

To måneder før valget, og en knapp måned etter at de fire partiene Ap, SV, Sp og RV møttes på Fløyen, kunne de i går presentere en avtale om byrådssamarbeid. På Fløyen ble de fire partiene enige om en lokal satsning på klima— og miljøspørsmål. I går presenterte de 14 andre punkter som skal danne grunnlag for en eventuell byrådserklæring.

– Intensjonsavtale

– Dette er ikke en Soria Moria-erklæring, men en intensjonsavtale, sa Terje Ohnstad (Ap).

Både Marte Mjøs Persen (RV) og Oddny Miljeteig (SV) presiserte at de opplever avtalen som et bindende dokument. Det betyr i så fall at Ap har bundet seg til venstresiden, men at det er plass til flere på plattformen.

– Vi ønsker velkommen alle som ønsker å skifte side politisk. Men dette er grunnlaget vi går til valg på. Så få de andre bestemme seg for hvilken side de velger, sier Ohnstad med adresse til sentrumspartiene.

RV skal uansett ikke sitte i byråd. I stedet har partiet forpliktet seg på å være støtteparti i bystyret for et eventuelt rød-grønt byråd. Persen presiserer at det er etter eget ønske.

– Det handler om hvilken rolle vi ønsker å spille. Vi tror en stor, rød bystyregruppe kan få mye innflytelse. Bare se på hvordan Frp styrer dagens byråd, sier hun.

Kjersti Toppe (Sp) vil derimot sitte i byråd, men er ydmyk i forhold til at hennes parti er langt mindre enn RV i Bergen.

– Vi har lang tradisjon for å søke makt. Det er selvfølgelig en fare for å bli overkjørt, men så langt er vi veldig fornøyd med samarbeidet, sier hun.

Ikke enige om alt

Partiene er langt fra enige om alt. Som BT skrev lørdag, er eiendomsskatt et av de vanskeligste punktene.

– Vi og Sp vil at kommunens inntekter av eiendomsskatt skal holdes på samme nivå som i 2006, mens SV vil ha en ytterligere økning av eiendomsskatten, sier Ohnstad.

I 2006 tok kommunen inn 370 millioner kroner i eiendomsskatt. Byrådet har budsjettert med 325 millioner i eiendomsskatt i år.

Fløyen-kameratene vil sette i kraft den nye takseringen av eiendommer i Bergen, og gjøre eiendomsskatten gjeldende også for dem som slipper unna i dag. Merinntektene skal brukes til eldreomsorg og boliger til psykisk utviklingshemmede.

Også innenfor miljøpolitikken er det store skiller mellom partiene. SV og RV har lenge kjempet for rushtidsavgift. Det har Ap avvist så langt, fordi partiet vil holde seg til Bergensprogrammet, som gjelder ut 2011.

I stedet ble partiene enige om et punkt om at alle innfartsårer skal ha kollektivfelt da de møttes på Fløyen.

– Det er et viktig steg i rett retning, sier Miljeteig.

Rune Sævig