Planene er klare i Bergen hvis en ebolasmittet lander på Flesland.

Blant dem som står klare på Haukeland er spesialsykepleier Ingrid Wallace.

— Jeg er ikke redd. Jeg synes vi har gode retningslinjer og rutiner for den jobben vi skal gjøre, sier Wallace.

Forstår engstelsen

Hun forstår at folk kan være engstelige.

— Men jeg synes folk bør forholde seg til dette med fatning. Nå er det snakk om en person som har kommet til Norge med ebola. Det dør over en million mennesker i verden hvert år av malaria, sier hun.

I går viste hun frem en av dressene som helsepersonell må ta på seg hvis de får en ebolapasient på Haukeland. Det gjorde også kollega Bjørn Blomberg.

— Hvis folk er redde kan de tenke på pasienter i Vest-Afrika, de forholdene de får hjelp under og prøve å sette seg inn i den redselen de føler, sier overlege Bjørn Blomberg ved Infeksjonsmedisinsk seksjon på Haukeland.

Slik skal de handle

Helse Bergen, Avinor og Bergen kommune har nylig hatt møter, der de har gått gjennom hvem som skal gjøre hva hvis en ebolasmittet lander på Flesland.

— Vi har klare rutiner for hvordan man skal ta seg av pasienten og de som var i flyet, sier Brita Øygard, leder for Etat for helsetjenester i Bergen kommune.

Både pasienten og de andre som har vært på samme fly omfattes av planene.

  • To ambulansemedarbeidere fra Helse Bergen skal kjøre mot Flesland.
  • I ambulansen skal det være en lege og en sykepleier fra Legevakten i Bergen.
  • Pasienten skal så fraktes til isolat på Haukeland, der en får behandling.
  • De skal være iført nyinnkjøpte, heldekkende drakter med tette briller og doble hansker.
  • Smittevernberedskapen i kommunen vil også reise ut til flyplassen for blant annet for å ivareta informasjon til øvrige passasjerer.

Eget rom satt av

På Haukeland universitetssykehus er det satt av et spesielt rom ved Infeksjonsmedisinsk seksjon. Rommet er et luftsmitteisolat, hvor luften skiftes ut via et filter i rommet. Det meste som er i rommet blir destruert, mens resten av utstyret blir vasket og strålt.

Helsepersonell har siden august trent på alle rutiner i tilfelle av et ebolautbrudd.

— Vi trener på dette hver eneste uke, sier seksjonsoverlege Steinar Skrede ved Infeksjonsmedisinsk seksjon.

Spesialdresser

I dag har de to dresser som kan brukes når de tar imot pasienter.

— Den gule, væsketette dressen er for helt spesielle tilfeller ved blødninger eller andre ukontrollerte forhold. Dette er ikke standard dersom vi skal ta imot noen med ebola, forklarer Skrede.

Denne dressen har Haukeland hatt fra før og er beregnet for kjemiske angrep og olje -og gasseksplosjoner.

Standarddrakten er hvit og nyinnkjøpt i høst. Den har blant annet briller, doble hansker og helsepersonalet puster gjennom et kullfilter.

Flesland

På Flesland har Avinor også rutiner for hva de skal gjøre dersom det viser seg at det kommer en flypassasjer med ebolasmitte.

— Hvis noen av passasjerene blitt tilsølt av blod, oppkast eller lignende, er det egne rutiner for desinfisering av disse, sier Øygard.

De passasjerene som har vært på samme fly vil bli samlet, og få informasjon om hvordan de skal forholde seg, samt utlevert et informasjonsskriv,

— Folkehelseinstituttet har gitt beskjed om at fly med kjent ebolasmittede skal lande på Gardermoen. Men Bergen har ansvar i henhold til Internasjonalt Helsereglement til å ta imot smittefarlige personer på Flesland og skal derfor kunne ta imot ebolasmittede her også, sier Øygard.

- Hva er faren for det vil komme ebolasmittede til Haukeland?

— Vi ser at det er mulig at det kan komme en situasjon der vi må kunne ta imot en smittet ebolapasient. Vi er forberedt på det. Akkurat nå er det ingen som vet hvordan utbruddet vil arte seg. Men vi ser at det sprer seg og må forholde oss til det, sier Øygard.

- Gode rutiner

Sikkerhets- kvalitetssjef i Avinor Øystein Skaar mener Flesland er godt forberedt dersom en ebolasmittet passasjer skulle lande i Bergen.

— Scenarioet vi ser for oss ligner episoden på Værnes lufthavn i august, der man mistenkte at en passasjer på et fly fra Amsterdam kunne være smittebærer. En gjennomgang derfra viser at Avinor har gode rutiner for tilrettelegging av beredskap.

- I etterkant av hendelsen uttalte Helsedirektoratet at kommunikasjonen mellom flyplass og myndigheter var for dårlig?

— Det jeg kan si er at vi har en god avklaring med Bergen kommune på hvordan kommunikasjonsflyten mellom oss skal sikre en kortest mulig varslingstid.

Skaar sier Avinors hovedansvar i en smittesituasjon er å stille en egen del av Flesland til disposisjon for kommunens beredskapsteam, slik at de kan ivareta eventuelle smittede pasienter. Avinor har eget smittevernutstyr som personell som håndterer stedlig beredskap ved lufthavnen, skal bruke i en eventuell smittesituasjon.

.