Alle som kjører i Åsane kjenner til køene. Spesielt om ettermiddagen går det noen ganger fortvilende sakte. Fredagen kan være et mareritt. Vi reiste derfor ut og filmet køene.

Klikk på kartet, pek på en vei og nyt køene selv.

Hva er planen?

En sak er å dokumentere virkeligheten. Noe helt annet er å forandre den. Olav Finne, sjef for Statens vegvesen i Bergen, er godt kjent med køproblemene i Åsane. Vi har spurt han hvilke løsninger de har å få bukt med problemene.

Ny rundkjøring i Vågsbotn

— Når det gjelder køen på Arnavegen mot Vågsbotn, så er løsningen på det knyttet til byggingen av Eikåstunnelen. I forbindelse med den vil det bli bygd en rundkjøring med større omkrets i Vågsbotn som vi mener vil bedre forholdene. I tillegg vurderer vi å bygge et nytt kollektivfelt fra Blindheim opp til Vågsbotn, sier Olav Finne.

Eikåstunnelen skal gå fra området der Hjelles bakeri er i dag og ned til flaten ved Eikås motorsenter. Finne mener denne tunnelen vil ha stor betydning både for miljø og trafikksikkerhet.

– Når er det håp om at arbeidet med den starter?

— Eikåstunnelen ligger inne i den nåværende Nasjonal Transport Planen (NTP). I den forutsettes det at arbeidet med tunnelen startes opp i 2009. Svar på om det skjer får vi når statsbudsjettet legges frem i høst. Det er stor usikkerhet knyttet til dette. Det er helt avgjørende for snarlig oppstart at Eikåstunnelen ligger inne i NTP for 2010 – 2013., forklarer distriktssjefen.

Toplanskryss på Nyborg

I samband med Ikea sitt bygg, planlegges det et toplanskryss på Nyborg. Dette er samme prinsippet som krysset ved Hesthaugen der veien går over motorveien mot Åsane senter.

– En viktig grunn til køene er at mye av trafikken i Åsane går på tvers av motorveien. Et toplanskryss ved Nyborg vil dermed gi bedre flyt og føre til at køene i Litlåsvegen, Liamyrane, Åsamyrane og Flaktveitvegen blir redusert, sier Olav Finne til bt.no.

- Avhengig av mye bompenger

– Mange åsabuer ser frem til en ny E39 med Nyborgtunnelen fra Nyborg til Nordhordlandsbrua. Når kommer den?

— Den ligger langt frem i tid. Den er ikke nevnt i forslaget til NTP. Skal den komme i rimelig tid, er den avhengig av at det kommer inn mye bompenger lokalt. Slik er finansieringssystemet, sier Finne.

— God avkjøring og påkjøring til motorveien i Åsane, og et godt lokalveisystem, vil være en viktig del av planleggingen av en ny E39. Det er ikke tvil om at en ny E39 med Nyborgtunnelen vil avlaste dagens E39 mye. Den vil korte inn reisetiden betydelig, samt gjøre mye for å bedre både miljø og trafikksikkerhet i Åsane, avslutter veisjefen.

Hva mener du kan gjøres med Åsane-køene? Legg inn dine kommentarer under!

Rune Stølås
Magne Fonn Hafskor