Skyss lagrer nemlig automatisk den elektroniske reiseinformasjonen vi legger igjen i billettautomatene i 90 dager.

— Vi må lagre den så lenge for å sikre passasjerenes rettigheter om kundene mister kortet og vil ha reiseverdien refundert, sier kommunikasjonsrådgiver i Skyss, Ingrid Dreyer.

Ingen klager

Så langt har ikke Skyss fått noen skriftlige klager på dette fra passasjerer.

  • Kundesenteret har riktignok fått noen spørsmål om personvernrutinene våre og hvorfor systemet er som det er, sier Dreyer.
  • Hva bruker Skyss informasjonen til?
  • Hvis en passasjer mister kortet sitt, kan vi garantere at han eller hun får refundert verdien som ikke er brukt. Men det er først når kunden henvender seg til oss at vi kobler personens navn med kortnummer, sier hun.

Strenge rutiner

Dreyer understreker at Skyss har strenge interne rutiner for hvem skal ha tilgang til å gjøre slike koblinger.

— Vi har ingen behov for å vite når den enkelte reiser. Det er derfor bare etter forespørsel fra kortets eier at vi finner kortdata og kobler disse til personen, sier hun.

Hun påpeker også at Skyss har behov for å lagre reiseinformasjon i 90 dager for å få tid nok til å fordele inntektene mellom de ulike operatørene.

Ingen kontroll

Datatilsynet anbefaler generelt at reiseinformasjon knyttet til navngitte personer ikke lagres lenger enn 60 dager.

Datatilsynet har til nå ikke ført tilsyn med Skyss og heller ikke fått klager på Skyss sine lagringsrutiner

  • Men vi mener det er uakseptabelt at kollektivselskapene lagrer personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for behandling av klager, sier avdelingsdirektør Leif T. Aanensen i Datatilsynet.

— Alle bør ha rett til å være anonyme på bussen eller trikken. Derfor mener vi alle ruteselskap bør ha et anonymt billettilbud i tillegg til navnede busskort, sier han.

Skyss mener selskapet ivaretar retten til anonymitet.

  • Vi har Skysskort både i personlig og anonym versjon. Men periodekortene våre er bare tilgjengelige som personlige kort. Kontantkortene er anonyme kort. Men det er ikke mulig å få refundert verdien på dem om de blir stjålet eller forsvinner, sier Dreyer.

Har fått kritikk

Ruteselskapene har i flere år vært i Datatilsynets søkelys fordi de lagrer reiseruter og personopplysninger om passasjerene sine over lengre perioder.

Etter at transportselskapene tok i bruk elektroniske busskort, har Datatilsynet ført flere tilsyn med selskapene. Kollektivselskapene i Oslo, Stavanger og Trondheim har alle fått kritikk og påtale fra Datatilsynet fordi de har lagret personopplysninger lenger enn nødvendig.

  • Kollektivselskapene har til nå ikke vært bevisste nok på regelverket, sier Aanensen.

Det skal nå lages retningslinjer som skal sikre tilfredsstillende personvern for kollektivpassasjerer som reiser med elektronisk busskort. Arbeidet skal være ferdig til sommeren.

Inntil videre har derfor Datatilsynet satt tiltak mot kollektivselskapene på vent.

I Skyss venter man også på at bransjenormen skal bli ferdig.

  • Vi vil gjøre alle nødvendige tilpasninger når det blir klart hva normen krever, sier Ingrid Dreyer.

Hva synes du om at Skyss lagrer informasjon om deg i tre måneder? Bruk kommentarfeltet under!