Onsdag kveld, utestedet Metro. Klokken er ti, baren er halvfull.

— En øl, sier vi til en ung mann bak bardisken.

Han fyller opp ikke ett, men to skummende ølglass og plasserer dem på bardisken foran oss.

— Jeg skulle bare ha én.

— Du får to. Det koster det samme uansett. Hvis du ikke vil ha den, kan du bare gi den til noen andre.

- Drikker mer enn ellers

Forsker Hilde Pape ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) fylles ikke med begeistring over gratis øl på byen.

— Når folk i bransjen gjør dette, får de antakelig folk til å drikke mer enn de ellers ville ha gjort. Utesteder bør i langt større grad være seg sitt ansvar bevisst, og dette er en uansvarlig praksis, sier forskeren som har rusmidlenes tilgjengelighet og forebygging blant sine spesialfelt.

Metro er ikke det eneste utestedet som tar i bruk smarte markedsføringsideer for å trekke mer folk til bardiskene. KJS Serverings utesteder har ifølge markedssjef Carl Erik Michalsen følgende kreative tilbud:

  • Mood har samarbeid med Norges Taxi om at fire passasjerer kommer gratis inn ved å vise drosjeregningen.
  • Tidligere delte Mood ut såkalte champagnekort til jenter. Dermed kunne de ta med et gitt antall venninner gratis.
  • Guttene fikk et «exclusive guest»-kort som ga gratis inngang med to venner.
  • Klar Bar har avtale med NHH-studenter som kommer gratis inn før klokken 21. Flere av utestedene har avtaler med studentforeningene på juss, NHH og MI.
  • Contra Bar deler ut en lime som er barens profilfarge for å trekke onsdagsgjester.

I tillegg reklamerer de med blant annet motevisninger og underholdning.

- Pusher ikke

Ifølge Hilde Pape reiser smarte skjenketriks som på Metro også et moralsk spørsmål, uavhengig av hvorvidt den er innenfor skjenkelovgivningens grenser.

— Jo lettere det er å få tak i og jo billigere alkohol er, desto mer drikker man. Slik er det i alle aldersgrupper. Det bidrar til at flere opplever alkoholens skyggesider, sier forskeren.

Men Marius Larsen, clubmanager ved utestedet Metro, mener det ikke er noe klanderverdig ved å tilby to alkoholenheter til prisen for en.

— Vi pusher overhodet ikke. Folk får velge selv om de vil ha en eller to øl. De som har fått for mye å drikke får vann, kaffe eller en luftetur, sier Larsen

Metro har ikke lov til å reklamere med ordningen, og ifølge clubmanageren kjemper de generelt sett ikke om kundene på grunnlag av pris.

— Vi gjør dette kun for å ha et tilbud som gagner publikum og har ikke noe ønske om at folk blir for fulle, sier Larsen.

Vibeke H. Marthinsen, rådgiver ved avdeling for rusmidler i Sosial- og helsedirektoratet, bekrefter at ordningen er fullstendig lovlig.

— Skjenkesteder kan operere med happy-hour og andre typer rabattordninger. Den eneste begrensningen er at de ikke har lov til å annonsere eller reklamere for det, sier Marthinsen.

- Illojalt av Metro

Marthinsen presiserer at det ikke er en ønskelig praksis dersom det er snakk om at skjenkestedet «presser» alkohol på sine kunder.

— Kommunen kan reagere overfor skjenkesteder som opererer på denne måten. Men så lenge utestedet sørger for at denne formen for rabatt ikke medfører overstadig berusede personer, er det ikke klanderverdig, sier Marthinsen.

Gro Gaarder, leder for kontoret for skjenkesaker i Bergen, bekrefter at dette ikke strider mot noen bestemmelser.

— Derfor lite vi kan gjøre, sier hun.

Ifølge Gaarder er det ingen begrensning på hvor billig utesteder kan selge alkohol.

— I prinsippet kan de gi bort det de har, hvor mye det enkelte sted tjener på å skjenke er utenfor vårt myndighetsområde, sier Gaarder.

Men Gaarder mener at selv om to-for-én-praksisen teknisk sett ikke er i strid med alkoholloven, er den illojal i forhold til lovens formål: Å begrense alkoholinntak.

Diskuter saken her!

TO FOR EN: Bestill en øl, og få to. Metro er ikke det eneste utestedet medsmarte løsninger for å få folk inn i lokalet. FOTO: TOR HØVIK
Høvik, Tor