— Jeg har et ekkelt inntrykk av at i noen miljøer er det kult med brukerutstyr. At det nå er mange 13-åringer i disse miljøene har vi ikke sett før, sier Helge Stave, overbetjent ved Sotra, Askøy og Øygarden lensmannsdistrikt.

Siden 2010 har narkotikakriminaliteten på øyene økt jevnt og trutt. Mens politiet hadde bekymringssamtaler med 31 ungdom i 2010, var tallet økt til 52 i fjor. Så langt i år har politiet pratet med 47 ungdom, mot 28 på samme tid i fjor. I de aller fleste tilfellene gjelder bekymringssamtalene hasjbruk. Resten er nasking.

— Det er en reell økning vi ser. Vi er kommuner som vokser, derfor har vi fått typiske ungdomsutfordringer lik de vi ser i bydeler i Bergen, sier Stave.

Skoleaksjoner som virkemiddel

Derfor har også politiet økt innsatsen mot ungdomskriminaliteten det siste året. Noe som også kan ha bidratt til økningen.

— Vi har blant annet styrket samarbeidet med skoler, som melder fra til oss dersom det skjer noe straffbart der. På bakgrunn av tips fraforeldreavdekket vi i vinter blant annet en gjeng på 11 personer under 15 år ved en skole. Vi hadde bekymringssamtaler med alle på grunn avatvi hadde fått informasjon omhasjbruk i dette miljøet, sier Stave. Den yngste av disse ungdommene var 13 år.

Ingen æreskodeks

Hasjen omsettes ofte innad i vennegjengene.

— De unge handler ofte av folk på samme alder. Om man får tak i hasjen går på bekjentskaper, og handlingen foregår ofte i leiligheter og i biler, sier Stave.

De unge handler ofte av folk på samme alder. Om man får tak i hasjen går på bekjentskaper. Overbetjent Helge Stave

Hasjen havner ofte på øyene etter at noen har dratt inn til Nygårdsparken og handlet inn det som skal distribueres.

— Æreskodeksen med at man ikke selger til barn og folk som ikke har vært borti det før, er tull og tøys. Derfor har hele politidistriktet bidratt til aksjonene i Nygårdsparken, for omsetningen der rammer oss også, sier Stave.

Syntetisk hasj

Den syntetiske hasjen, som det har vært skrevet om i BT tidligere, har nå også kommet til øyene. Den er minst 100 ganger sterkere enn den naturlige.

— Det har en stund vært snakk om denne hasjen i miljøene, og for et par dager siden gjorde vi et beslag av det vi mener eren brukerdose av dette stoffet, sier Stave.

Hva skjer etter dere har hatt bekymringssamtaler med ungdommene?

Når vi snakker med foreldre så ordner det seg for mange. Andre igjen, som har blitt avhengige, trenger mer hjelp. Da settes det gjerne en ressursgruppe rundt ungdommen som kan være, politi, helsesøster og barnevern, sier Stave.

Tips om saken? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv til journalisten

HJEMMESNEKRET: 13-åringer på Sotra er blitt tatt med denne type brukerutstyr. - Typisk for de yngste er at utstyret er hjemmelaget, sier Helge Stave, overbetjent ved Sotra, Askøy og Øygarden lensmannsdistrikt.
ILLUSTRASJONSBILDE: POLITIET