Vedtaket innebærer at alle kommunens enheter kutter to prosent på årsbudsjettet, eller drøye fire prosent denne høsten. Det betyr blant annet:

 • Pleienivået går generelt ned.
 • Flere kantine— og aktivitetstilbud tilknyttet aldersinstitusjonene forsvinner.
 • Det blir dårligere institusjonsplasser og lengre ventelister.
 • Det blir enda vanskeligere å få hjemmehjelp, særlig i helgene.
 • Oppfølging av personale blir dårligere.
 • Vikarer blir ikke satt inn ved sykdom.
 • Akuttavdelingen ved Florida stenges, det skaper økt uro og helsebelastning på beboere som må flytte flere ganger.
 • Enkelte demente beboere får økt uro omkring seg og kan utagere mer.
 • Morgenstellet på enkelte sykehjem må starte før nattevakten går av vakt og må pågå utover formiddagen.
 • Flere kan få liggesår.
 • Terminalpleien, pleien ved livets slutt, forringes.

Behandlingen av nedskjæringene varierer fra bydel til bydel. I noen bydeler må bydelsstyrene godkjenne tiltakene, i andre bydeler blir de kun orientert.

Bare halvparten av bydelene har vært konkrete i sin beskrivelse av konsekvensene. Enkelte bydeler har kun beskrevet endringer som store eller mindre. Noen bydeler har ennå ikke orientert politikerne om hva kuttpakken innebærer.

Laksevåg bydel er en av dem. Der skal bydelsstyret først ha møte den 10. september. Innen den tid er alt en rekke tiltak satt i verk.

Laksevåg er en av bydelene som ikke har tatt seg bryet med å gå gjennom konsekvensene i detalj.

— Vi har ikke drevet regnekunster på dette. Alle tjenestestedene har fått beskjed om å forsøke og redusere budsjettene med to prosent. Jeg forventer at folk gjør sitt ytterste for å klare det, sier pleie- og omsorgssjef Åge Clausen.