Kommunen måtte kutte utgifter på om lag 150 millioner for å få budsjettet i havn. Budsjettet legges frem for bystyret klokken 16 i ettermiddag, og allerede en halvtime tidligere kan du se tallene her på bt.no.

De fleste kuttforslagene som kommer i dag, har vært oppe tidligere, men er blitt avvist av flertallet i bystyret. BT gjennomgikk denne uken kuttforslagene for de siste fem årene og forela dem finansbyråd Trond Tystad. Han bekrefter at han har vært nødt å ty til noen av disse løsningene:

 • Rammetimetallet kan reduseres, siden Bergen gir elevene mer lærerressurser enn loven krever. En time pr. klasse i uken gir 23 millioner.
 • Fjerne ordningen med gult kort, som gir minstepensjonister fri lege og gratis medisin — 4,6 millioner koster den.
 • Utsette bygging av sykehjem og skoler. Ifølge NRK Hordaland vil byrådet vente med sykehjemmene Ulsetskogen og Godviksvingene til 2008.
 • Fjerne oppvekstsjefene i bydelene.
 • Nedlegge Arna brannstasjon.
 • Nedlegging av grendaskoler.
 • Nedlegge Solhaug spesialskole.
 • Slutt på kommunale sommerleirer.
 • Fjerne støtten til privatskoler.
 • Utsette bruk av boliger for psykisk utviklingshemmede.
 • Sosialhjelpsatsene på stedet hvil.
 • Aldershjemmene legges ned.
 • Kutt i tilskuddet til barneparker.
 • Reduserte avdrag på gjeld.
 • Kutte støtten til næringslivets policyorganer som Bergen Reiselivslag, Maritime Bergen, Fiskeriforum Vest, Bergen Media By, It Vest, Utdanning i Bergen, Hordaland olje- og gassenter. Koster 4,5 millioner.
 • Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen har tidligere varslet at byrådet vurderer å trekke inn de 27 millionene som avsatt i Hardangerbrofondet. Likedan å bruke avkastningen på kunstfondet, boligfondet og bybanefondet i driften.