13 timer på overtid ble det brudd i forhandlingene i kommunesektoren.

Staten kom i havn. Det gjorde ikke forhandlingene for de kommuneansatte. 17.000 tas nå ut i streik..

Slik rammer streiken på Vestlandet:

Hordaland

  • Askøy

64 personer tatt ut i streik

Ingen skoler eller barnehager blir stengt.

Kommunens postmottak stenges, og post til kommunen blir kanskje ikke behandlet så lenge streiken varer.

  • Bergen

2402 personer tatt ut i streik

Flere barne— og ungdomsskoler må stenge.

Se liste på kommunens hjemmesider:

Skoler - Barnehager - Andre enheter

  • Kvam

7 personer i tas ut i streik innen IT.

Det er gitt dispensasjon for drift av trygghetsalarmer og varslingsanlegg.

  • Kvinnherad

56 personer tatt ut i streik, alle i Fagforbundet.

Ingen skoler eller barnehager stenger.

  • Os

48 personer tatt ut i streik.

Rammer kunde- og postmottak, NAV sosial, teknisk område.

Redusert SFO-tilbud på enkelte skoler.

  • Hordaland fylkeskommune

572 personer tatt ut i streik. Sogn og Fjordane

  • Flora

48 personer tatt ut i streik, 45 fra Fagforbundet og 3 fra Flora Hamn.

Ingen skoler eller barnehager stenges.

  • Førde

23 personer tatt ut i streik, alle fra fagforeningen Delta.

Ingen skoler eller barnehager stenges.

  • Vågsøy

23 personer tatt ut i streik, alle fra Fagforbundet.

Ingen skoler eller barnehager stenges.

  • Årdal

65 personer tatt ut i streik, alle fra Fagforbundet.

Ingen skoler eller barnehager stenges. Kommuner som ikke er med i oversikten, berøres ikke av streiken i første omgang.

Det var onsdag et åpent spørsmål hvorvidt regjeringen i 12. time legger inn en pott som muliggjør en slags lavlønnsprofil, eventuelt i kombinasjon med løfter om en opptrapping over tid.

— Det gjenstår ennå mye, og det er en krevende jobb. Det er mange vanskelige temaer, både den økonomiske rammen og likelønnsspørsmålet. Vi jobber under troen på at vi skal få til en avtale, men det er alltid en reell fare for konflikt når et oppgjør kommer så langt som dette, sa riksmeklingsmann Kari Gjesteby til NRK ved 19-tiden.

Meklingsmann Dag Nafstad, som arbeider med partene i kommuneoppgjøret, sa at spørsmålet om konflikt fortsatt var helt åpent, men at fristen ved midnatt virket snau.