Onsdag går fagforeningene LO, Unio og YS ut i streik mellom klokken 14 og 16. Det vil få store konsekvenser for blant annet busstilbudet, flytrafikken og skolene.

Streiken kommer som en reaksjon på at regjeringen i desember la frem et forslag om å endre arbeidsmiljøloven. Regjeringen, med arbeisminister Robert Eriksson (Frp) i spissen, ønsker blant annet at midlertidige stillinger kan lyses ut inntil ett år, øke pålagt overtid fra ti til tolv timer i uken og fra 25 til 30 timer per måned, og å gi større mulighet for arbeidsgiverne til å pålegge arbeid på søndager.

Rammer buss, bybane og tog

Som følge av streiken vil kollektivtrafikken i Hordaland bli rammet, og det er i Bergen og omegnskommunene at det blir verst. Fordi det er en frivillig streik har ennå ingen oversikt over de totale konsekvensene, men Skyss informerer foreløpig om følgende:

  • Bybanen vil gå, men bare med åtte minutters intervaller. Det blir derfor trengsel ombord.
  • Streiken får også omfattende konsekvenser for kollektivtrafikken ellers i Bergen, Askøy, Sotra og Øygarden, Nordhordland, Os, Osterøy, Modalen og Vaksdal.
  • I Sunnhordland vil streiken få enkelte konsekvenser. I Hardanger og Voss forventes busstrafikken å gå som normalt, og i hele Hordaland vil båter og ferger gå som vanlig.
  • Alle NSB-tog stopper i en time mellom klokken 15 og 16, melder NSB. Tog som er underveis vil stanse opp og vente i en time. Skyss oppfordrer alle som skal ut og reise i kommunene som blir rammet om å planlegge alternativ transport etter klokken 14.

De regner ikke med at kollektivtrafikken vil gå som normalt igjen før to timer etter streiken er avsluttet, altså først klokken 18. I mellomtiden vil ikke ruter på nett og mobil være oppdaterte.

LES MER:

Forsinkelser på Flesland

Ved de største flyplassene vil innkommende fly lande i dette tidsrommet, mens det ikke blir flyavganger. Det gjelder blant annet Bergen lufthavn, Oslo lufthavn, Stavanger lufthavn, Tromsø lufthavn og Trondheim lufthavn, opplyser Avinor til NTB.

Ambulanseflyginger og redningstjenesten vil dog ikke påvirkes av streiken.

I tillegg vil Flybussen gå som normalt.

KØ: Det vil trolig bli folksomt på Flesland tirsdag ettermiddag. Dette er fra vekterstreiken i 2012.
Geir Martin Strande

Frivillig streik

Roger Moum, leder for Vestnorsk transportarbeiderforening, sier de aller fleste bussjåfører er organiserte, og tror de fleste vil delta i streiken i morgen.

— Det er frivillig, så noen kan bli igjen på jobb. Men jeg tror ikke det blir mange. I Bergen blir det problematisk i morgen, sier han.

Han understreker at alle ruter som er påbegynt før klokken 14 vil kjøre til stoppestedet sitt. men nye ruter vil ikke starte opp igjen før klokken 16.

Også skoletransport blir rammet av bussjåførenes streik. Det gjør at flere skoler vil avslutte litt tidligere, for å sende barna hjem med en tidligere buss. Det sier Eva Hille, informasjonsdirektør i Bergen kommune.

- Ikke fare for liv

Også flere kommunalt ansatte vil gå ut i streik i morgen ettermiddag. I tillegg til skoler, rammer det hovedsaklig barnehager og SFO. Midt på dagen tirsdag hadde kommunen fått tilbakemelding fra 12 barnehager og noen SFO-avdelinger som får problemer på grunn av streiken, men flere kan komme til.

— Vi har sagt at det viktigste er at hver enkelt barnehage melder fra direkte til foreldre og foresatte hvilke konsekvenser streiken får, sier Hille.

På sykehjemmene vil også noen ansatte gå ut i streik, men Hille mener det ikke vil få store konsekvenser.

— Det vil selvsagt være noen igjen slik at det ikke er fare for liv eller helse. Siden det bare er snakk om to timer, vil denne streiken ikke medføre store problemer på sykehjemmene.