26 grunnskoler og 29 barnehager kan bli rammet av en eventuell streik torsdag. De aller fleste ligger i bydelene Fyllingsdalen, Ytrebygda og Årstad.

I tillegg blir fem videregående skoler rammet.

Grunnskolene blir helt eller delvis stengt. Noen steder holder SFO åpent, men da kun utenom vanlig skoletid.

Noen barnehager blir stengt, men i de fleste barnehagene blir det opprettet en tilsynsordning mellom klokken 10 og 14. Tilsynsordningen gjelder for barn mellom to og seks år, og er gratis.

Mer lønn

— Vi skal ha et akseptabelt resultat for å unngå streik, sier Bjarne Mohn Olsvold, pressekontakt for for Unio Bergen innen KS-området.

Meklingsfristen er ved midnatt. Unio, som hovedsaklig representerer høgskoleutdannede i offentlig sektor, har vært i streik de to siste hovedoppgjørene.

— Hovedkravet er mer lønn. Vi vil at kompetanse og kvalitet skal lønne seg. Medlemmene våre er sykepleiere, forskolelærere, lærere og ergoterapauter. De gruppene har sakket akterut, og må prioriteres, sier Olsvold.

Kan ta eksamen

Til sammen vil nærmere 10.000 barn og elever kunne bli berørt fra torsdag.

En rekke elever på 10. trinn skal ha avgangseksamen i norsk sidemål torsdag 24. mai.

  • Elevene får gjøre ferdig eksamen hvis streiken starter etter at de får utlevert eksamenspapirene og eksamen har startet, sier informasjonsdirektør Eva Hille i en pressemelding.

Tømming av boss kan stoppes

BIR melder at deres gjenvinningsstasjoner kan bli berørt av streik.

Mottak av restavfall må stoppes om det blir streik blant maskinistene på energianlegget fra torsdag 24. mai.

Annet avfall kan fremdeles leveres til gjenvinningsstasjonene.

For husholdningskundene vil streik føre til stans i henting av restavfall fra tirsdag 29. mai.

Også sykehjem rammes

Kommunen har lagt ut informasjon om hvilke steder som rammes her. 1687 ansatte i Bergen kommune er tatt ut i streiken.

PPT i bydelene Ytrebygda, Årstad og Fyllingsdalen vil bli rammet. Forvaltningsenhetene blir sterkt berørt sammen med Ergo- og fysioterapitjenesten i bydelene.

Ved tre av byens sykehjem vil en rekke sykepleiere bli tatt ut i streik. Det gjelder Midtbygda sykehjem, Skjoldtunet og Kolstihagen.

Helsestasjonene i Åsane, Fyllingsdalen og Fana blir også sterkt rammet.

Flere andre steder i kommunen er ansatte tatt ut i streik. Disse stedene er: Kemneren, Lønns- og regnskapssenteret, Byggvedlikehold, Bergen Vann KF, Bergen bolig og byfornyelse, i tillegg til Informasjonssenteret med sentralbordfunksjonen for hele kommunen.