Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø vil bli hardest rammet, ifølge en pressemelding fra Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

Politi og fengsel, Tollvesenet, Skatteetaten, Lostjenesten i Oslofjorden, universitet og høyskoler er blant virksomheter som vil bli omfattet av en eventuell konflikt.

Stor avstand — Bakgrunnen for streikevarselet er den pågående meklingen i årets hovedoppgjør i Staten, sier leder i YS Stat, Pål N. Arnesen i pressemeldingen.

LO Stat, YS Stat og Unio har rundt 100.000 statsansatte i ryggen.

— Kravene våre er ansvarlige. Meglingen vi nå går inn i, vil derfor bli tøff siden avstanden mellom tilbud og krav er så stor, sier Arnesen.

Disse blir rammet av streiken i Hordaland:

 • Nav Fylkeskontor og arbeidslivssentrene.
 • Buf-etat, regionadministrasjonen og fagteam i Bergen.
 • Skattekontoret i Bergen.
 • Fiskeridirektoratet.
 • Havforskningsinstituttet i Bergen.
 • NIFES, Bergen.
 • Politi og lensmannsetaten i Hordaland.
 • Kriminalomsorgen: Regionadministrasjonen i Bergen.
 • Bjørgvin fengsel, Bergen.
 • Universitetet i Bergen. Personaldirektør Line Rye vet ennå ikke om streiken vil påvirke eksamensavviklingen.
 • Høgskolen i Bergen. Personaldirektør Anette Fristad kan ikke si hvilke konsekvenser streiken vil få for høgskolen.