• Investeringer i Domkirkehjemmet er utsatt.
  • Får gehør for at bydelen harspesielle "sentrumsbehov". [Les mer: Bergenshus]
  • Både Helldal og Samdal skole blir lagt ned.
  • Rehabiliteringsavdelingen på Fyllingsdalen sykehjem legges ned.
  • Bygging av Ulsetskogen sykehjem er utsatt til 2008.
  • Legevakttjenesten kan bli nedlagt.[Les mer: Åsane]
  • Nedleggelse av Trengereid skole er demokratisk trøkk.
  • Ser frem til ny helseheim.[Les mer: Arna]