Privatøkonomien

christine warloe - nordea.jpg

Navn: Christine WarloeStilling: Forbrukerøkonom i Nordea

— Helt overordnet er det viktig at vi fortsetter våre liv som før. Hvis folk begynner å redusere forbruket som en konsekvens av det som står i mediene, så vil det kunne påvirke norske bedrifter negativt og i verste fall føre til økt arbeidsledighet.

Ifølge forbrukerøkonomen bør vi heller innrette privatøkonomien mot de lenge varslede rentehevingene til Norges Bank.

— Nå gjelder det å utnytte resten av tiden med lave renter. Til tross for dagens uro forventes det fortsatt at renten skal opp, men kanskje litt langsommere enn først signalisert. Det er smart å ha et slingringsmonn til å takle høyere rente og i verste tilfelle økt arbeidsledighet. Anbefalingen er å spare seg opp en buffer eller betale ekstra ned på lånet, forklarer hun.

Norges Bank legger til grunn at styringsrenten vil ligge på fem prosent i normale tider, men ifølge Warloe bør nordmannen ta høyde for en rente på fem prosentpoeng opp fra dagens nivå.

— I dag ligger boliglånsrenten på cirka tre prosent, men regn med åtte prosent i fremtiden. Hvis du er bekymret for at du ikke tåler rentetoppene, så vurder å binde renten på deler av lånet. For dem som skal inn i boligmarkedet nå eller kjøpe seg opp, vil jeg råde folk til ikke å trekke strikken for langt, sier hun.Nordmenn som sparer langsiktig i aksjer bør holde fast ved spareavtalen sin.

— Den mest klassiske tabben når verdien på fondsandelene faller, er å selge seg ut. Det vil jeg sterkt fraråde. Ikke prøv å time aksjemarkedet, men spar et fast månedlig beløp. Da sørger man for også å kjøpe andeler når det er billig, slik som nå.

Arbeidsmarkedet

tommy johansen_2.jpg

Navn: Tommy JohansenStilling: Assisterende fylkesdirektør i Nav Hordaland

— Vi er veldig forsiktige med å være for kjapt ute med å spå endringer. Varigheten og dybden på uroen vil avgjøre om Vestlandet blir rammet. Det er likevel ingen grunn til å tro at det vil bli noen særlig negativ utvikling på arbeidsmarkedet på kort sikt, forteller Johansen.

Han peker på at arbeidsmarkedet har hatt en god utvikling nasjonalt den siste tiden, særlig på Vestlandet. I år har arbeidsledigheten i Hordaland falt tre prosentpoeng sammenlignet med de første syv månedene i fjor. Bare i juli har ledigheten gått ned med nær fem prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

— Det er en høy aktivitet innenfor oljeindustrien, i bygg og anlegg er ordrebøkene fulle og det går bra i industrien generelt. At USA og eurolandene sliter, kompenseres ved at land som Kina, India og Brasil opprettholder etterspørselen, sier Johansen.

Selv om uroen skulle spre seg til Vestlandet, mener han det er sannsynlig at det er behov for mer kvalifisert arbeidskraft enn det markedet klarer å skaffe til veie.

— Akkurat nå er det mangel på arbeidskraft i flere næringer. Spesielt er etterspørselen for faglært arbeidskraft høy i bygg og anlegg. Vi forholder oss derfor avventende til situasjonen, sier han.

Oljenæringen

100125 andreas helgesen.jpg

Navn: Andreas HelgesenStilling: Kommunikasjonssjef i FMC Technologies.

Oljeleverandørbedriften FMC Technologies på Ågotnes tror børsuroen i liten grad påvirker selskaper som jobber innen drift og vedlikehold på sokkelen.

— Når det gjelder forskning, utvikling og utbygging av nye felt spiller selvsagt oljepris og dollarkurs en stor rolle. Jeg vil ikke spå noe om hvordan finansuroen kan slå ut på oljeprisen i årene fremover, men så langt har vi ingen indikasjoner på at aktivitetsnivået innen drift og vedlikehold vil bli påvirket nevneverdig.

FMC jobber med undervannsinstallasjoner, og vel 1000 personer jobber på eller ut fra ettermarkedsavdelingen på Ågotnes.

— Hva med aktiviteten ellers på norsk sokkel?

— Hvis du ser på den bergenske delen av oljebransjen, er det mitt inntrykk er de fleste tar uroen så langt med stor ro og sover godt om natten. Jeg tror det skal skje ganske dramatiske endringer i markedet før det går ut over den veksten vi har sett for oss lokalt i Bergen de nærmeste årene.

— Gjelder det også nyinvesteringer?

— Hvis vi får en langvarig økonomisk nedgang og oljeprisen stuper, vil det ramme bransjen som helhet og gå ut over både leting og utbygging av nye felt. Men vi er langt fra en slik situasjon etter noen dager med børsuro.

Oppdrettsnæringen

file5yfkcav1m5u4z9nn4kg.jpg

Navn: Henning BeltestadStilling: Konsernsjef i Lerøy Seafood Group

Konsernsjef Henning Beltestad i lakseeksportøren Lerøy Seafood Group sier det er "business as usual" i Lerøy.

— Vi er vant til at det går opp og ned, sier han.

Han sier likevel at en sterk krone ikke er bra for lakseeksportørene. Dersom Norges Bank i morgen setter opp renten, vil det trolig føre til enda mer press på kronen, og at kronen igjen styrkes. Investorer har funnet Norge som en trygg havn å plassere pengene sine i, når det stormer internasjonalt.

— Vi skulle gjerne hatt en svak krone, vi som driver med eksport. Men det går rimelig greit, vi må takle svingningene. Det klarte vi ved siste krise, så vi er vant til at det går opp og ned. Vi selger flotte produkter som vil være etterspurt, så jeg går ikke rundt og bekymrer meg, sier Beltestad.

— Hvordan ser du markedene for eksport av laks i tiden som kommer?

— Jeg tror ikke på store forandringer i markedene. Vi sikrer kontraktene våre i forhold til valutasvingninger, sier Beltestad, som mener tilbudet av laks er bra og at etterspørselen vil øke selv om det blir vanskeligere tider. Vi følger selvfølgelig nøye med og er godt forberedt. Vi står på for å øke etterspørselen. Vi er optimister. Vi kan ikke legge oss ned. Vi jobber aktivt i markedet og selger sjømat, sier han.

Finansnæringen

file5yuc3f4rzu01iis3e8f4.jpg

Navn: Jan Erik KjerpesethStilling: Viseadministrerende direktør i Sparebanken Vest

— Til tross for at norske banker befinner seg i en nasjon med robust økonomi, høy kapitaldekning og moderat eksponering mot de kriserammede økonomiene, er ikke norske banker upåvirket av det som skjer i Europa.

Imidlertid er den negative effekten på bankene begrenset til utviklingen i finansmarkedene på kort sikt.

— Det vi ser først er at bankenes verdipapirportefølje synker. Siden de aller fleste norske bankene har en langsiktig horisont på verdipapirporteføljene sine, snakker vi i første omgang om urealiserte tap. Men det har en effekt, forklarer han.

I et langsiktig perspektiv er det flere mekanismer som kan spille inn.

— Norge er en liten, åpen økonomi, og lavere etterspørsel som følge av en europeisk krise vil gå ut over de norske eksportbedriftene. Det vil igjen ramme oss siden bedriftene er våre bankkunder. Dermed kan bankenes utlånstap øke på litt sikt, forklarer han.

Han tror ikke bankene vil stramme inn på utlånene sine i første omgang.

— Nei, krisen vil ikke få noen betydning for lånetilgangen på kort sikt.

sy78d62d.jpg