Akkurat nå

legges bybudsjettet for 2011 frem for bystyret. Her er hovedpunktene:

Byutvikling

 • I løpet av 2011 vil arbeidene med Markusplassen og broen over Damsgårdssundet starte.
 • Frem til 2013 skal det etableres 400 nye kommunale utleieboliger til vanskeligstilte, og 80 boliger er allerede levert.
 • Høsten 2011 vil den nye, klimatilpassede Mathallen på Torget stå ferdig.
 • Det settes av 2 millioner kroner til panteordning for utskifting av oljefyrer. Skole og barnehage

— Vi satser på nybygg, rehabilitering og inneklima, sier byråd Filip Rygg i en pressemelding.

 • Budsjettet for spesialundervisning økes med tre millioner kroner
 • Budsjettet for norskundervisning til minoritetsbarn styrkes med 3,4 millioner kroner.
 • Nordnes oppveksttun etableres, permanent barnehage i Nygårdsparken og barnehage i Sollien og Solheimslien bygges. Helse og sosial
 • Byrådet bevilger 6,5 millioner til drift av Rusakutt i 2011. 2011 blir det første året hvor rusakutten er fullfinansiert.
 • Det nye sykehjemmet i Fyllingsdalen bygges. 129 nye sykehjemsplasser vil være klare til innflytting i 2012
 • Det blir i 201 igangsatt et prosjekt som skal samle alle hjelpetjenestene innenfor helse og inkludering til barn og unge i én etat.
 • I 2011 vil byrådet ta i bruk 2 nye bofellesskap for utviklingshemmede med totalt 18 nye boliger. Det er blitt investert 68 millioner i disse boligene, og det vil brukes 20 millioner i 2011 på å drifte dem.
 • I 2011 åpner også to nye bofellesskap for 20 psykisk syke pasienter hvor byrådet setter av 8,8 millioner til drift i 2011.
 • Det er både riktig og viktig å gi rusavhengige et skikkelig tilbud, sier byråd for helse og inkludering, Christine Meyer, i en pressemelding.

Kultur

 • Byråden forslår blant annet å opprette fem nye helårstilbud for barnefamilier og 20 nye kompetansegivende kulturkurs for barn og ungdom.
 • Byrådets satsing på å utvikle idrettsprofil ved utvalgte ungdomsskoler i Bergen utvides fra en til to skoler. Samarbeidet med idretten om å dette ved Lynghaug ungdomsskole har vært så positiv at byrådet vil utvide ordningen til også å omfatte Ortun ungdomsskole.
 • USF Verftet, Litteraturhuset og Cornerteateret får alle tilskudd i byrådets budsjettforslag for 2011.
 • I 2011 vil både utbyggingen av Sandslihallen og friidrettshallen på Leikvang være ferdigstilt.
 • Bergen mangler et litteraturhus, og jeg er meget tilfreds med at dette ser ut til å kunne realiseres, sier byråd Harald Hove i en pressemelding.

Cornerteateret er et nytt teaterhus i Thormøhlens gate, som både Vestlandske Teatersenter og byens frie scenekunstmiljø står bak.

— Cornerteateret kommer til å bli en suksess, og behovet er enormt. Jeg liker spesielt godt at man forener kulturvern og kulturutøvelse på en slik god måte, sier Hove.

Hva synes du om prioriteringene? Si din mening her.