Det er 26. november-komiteen i Bergen som tok initiativ til snublesteinene på Møhlenpris. Steinene har minneplater i messing og ligner brosteiner. Ordfører Trude Drevland var til stede da steinene ble lagt ned på ulike adresser på Møhlenpris lørdag.

— Hun holdt en flott tale, noe vi setter stor pris på, sier Gunnar Wiederstrøm.

— Verdig markering

Han er leder i komiteen som har arbeidet for å få steinene lagt ned. Også SVs Oddny Miljeteig var til stede. Hun tok saken opp i bystyret, noe som resulterte i pengestøtte slik at steinene kunne legges ned.

— Det var en verdig markering. Nå har vi lagt ned ti snublesteiner, sier Wiederstrøm.

I bydelen bodde flere jøder. Ti av dem ble tatt av nazistene og sendt i konsentrasjonsleir i Tyskland. Der døde de.

- En antirasistisk markering

Nedleggelsen av steinene ble markert ved at tyske Gunter Demnig, initiativtakeren til det verdensomspennende prosjektet, var til stede.

Widerstrøm bor selv på Møhlenpris og forteller at hans far var nabo til en av de som nå vil minnes med egen minnestein.

-  Møhlenpris er en multietnisk bydel, og det jobbes godt her for å integrere innvandrerne. På mange måter er dette en antirasistisk markering, og vi ønsker å minnes våre døde naboer, sier han.

KUNSTNEREN: Gunter Demning har laget steinene som ble lagt ned på Møhlenpris.
KNUT GEORG FLO