I tidligere Bergen kommune og Laksevåg sokn av Laksevåg kommune plikter eier av grunn eller bygning til offentlig sted å sørge for renhold av fortau og gate eller vei til dennes midtlinje eller av plass til 6 meter fra eiendommen hvis ikke renholdet er overtatt av kommunen.

I tidligere Arna, Fana og Åsane kommuner og Loddefjord sokn av Laksevåg kommune kan kommunen pålegge grunneiere hvis eiendom ligger inntil offentlig fortau, å besørge fortauet feiet utenfor sin eiendom.

Til renhold av fortau hører rengjøring av rennestein med de offentlige eller private sluk og rister som er lagt der.

I tørrvær uten frost skal det sprøytes med vann før feiingen hvis feiingen ellers medfører støvplager eller andre ulemper.

Etter feiing skal bosset straks fjernes. Det må ikke legges i kjørebanen eller i kloakkslukene. Lys og luftegraver som stikker frem på offentlig sted skal til enhver tid holdes rene.