Fylkesmann Svein Alsaker ber staten gripe inn for å hindre at flere fattige kommuner gjør som Austevoll. I dag er nemlig tilskuddsordningene utformet slik at staten tar store deler av regningen når de pleietrengende bor i omsorgsboliger, mens kommunen betaler alt når de bor i sykehjem.

— Det er et akutt behov for flere sykehjemsplasser i Hordaland. Særlig i Bergen er situasjonen vanskelig. Da er det betenkelig at vi de siste årene har fått færre, ikke flere sykehjemsplasser, sier Alsaker.

En omsorgsbolig kan likne på et sykehjem, men ikke nødvendigvis. Gloppen kommune i Sogn og Fjordane kuttet 14 stillinger da en sykehjemsavdeling der ble omgjort til omsorgsboliger.

Lønnsomt navneskifte

Ved første øyekast ser det ut som en ordinær sykehjemskorridor. Oppunder taket blinker et nummer. En av beboerne på Selbjørn pleie- og omsorgssenter har tilkalt assistanse. Blåkledd haster pleiemedarbeideren gjennom gangen.

Men de pleietrengende på Selbjørn bor ikke lenger på sykehjem. I fjor vår besluttet politikerne i Austevoll å omgjøre institusjonen til omsorgsbolig med heldøgns pleie.

Navneskiftet skal spare den skakkjørte kommunen for 600.000 årlig. Austevoll sliter med 40 millioner i oppsamlet underskudd. Ikke en innsparingsmulighet skal være uprøvd.

Helse- og sosialsjef Arve Eilif Sunde mener tilbudet for beboerne er det samme. Samtidig kommer han med et hjertesukk:

— Det er feil at kommunene må finne på slike «kreative» løsninger for å få økonomien i hop. I realiteten innebærer denne omleggingen at vi flytter kostnader over på staten, sier Sunde og legger til:

— Det skaper uro og forvirring hos pasienter og pårørende når en ikke lenger vet om en har sikker plass på sykehjem eller en omsorgsbolig, og langt mindre hva det ene eller andre innebærer.

Mer papirarbeid

For beboerne betyr nyordningen dessuten mye mer papirarbeid. Før trakk kommunen det den hadde krav på, nå må beboerne og de pårørende søke bostøtte og passe på egenandeler til lege og medisin. Omtrent som om de bodde i eget hjem.

En lapp på veggen inne hos beboer Alfa Strømme (90) er et bevis på noe er forandret siden Selbjørn-senteret ble omgjort til omsorgsbolig.

Lappen er en melding om at klær og sengetøy for Alfa Strømme blir vasket av pårørende.

Siden dette er en omsorgsbolig betaler beboerne husleie. I tillegg får de regning for mat og klesvask - med mindre familien velger å ta klesvasken selv.

Rommet til Alfa Strømme er møblert så hjemmekoselig som mulig. På bordet står familiebildene på geledd. 10 barn har 90-åringen satt til verden.

Helt hjemme blir det likevel ikke. Alfa Strømme tørker en tåre med tanke på det gule huset i Bekkjarvik hun måtte forlate.

Datteren Edel Hevrøy jobber på avdelingen. Hun mener botilbudet er for dårlig til at det kan kalles en omsorgsbolig.

— Mor får all stell og pleie hun skal ha, men jeg synes ikke et rom med felles toalett kan kalles en bolig, sier Hevrøy.

Lønner seg for de rike

Om 14 dager skal kommunestyret i Austevoll diskutere nyordningen.

En fersk evaluering konkluderer med at 11 av 12 pasienter på avdelingen har tjent på navnebyttet. Før, da de bodde på sykehjem, betalte beboerne i snitt 7600 kroner måneden.

Oppholdet i omsorgsbolig koster dem 7521 kroner i snitt. Snittprisen er nesten uendret, men omleggingen har særlig lønnet seg for dem med høy pensjon og formue.

En av beboerne betalte 13.976 kroner for å bo på sykehjem i desember 2005. For vedkommende var det flerfoldige tusenlapper å hente på nyordningen.

— Omleggingen har også en fordelingspolitisk side, påpeker helse- og sosialsjefen.

Flere følger

Austevoll er ikke alene om å se mulighetene som ligger i et navneskifte. Os og Fjell var først ute.

Bømlo er i ferd med å ferdigstille «Moster bokollektiv for demente». Opprinnelig planlagt som sykehjem, nå omgjort til omsorgsboliger.

Osterøy planlegger å gjøre 44 sykehjemsplasser på Osterøytunet om til omsorgsboliger. Da står kommunen tilbake med bare 10 sykehjemsplasser som blir øremerket korttidsopphold.

— Dette gjør vi utelukkende fordi tilskuddsordningene er som de er. For beboerne blir det ingen forskjell, sier helse- og sosialsjef Torgeir Sæter.

Stord har besluttet å gjøre sykehjemsplassene på Knutsaåsen eldresenter om til omsorgsboliger.

MOR OG DATTER:- Mor får all stell og pleie hun skal ha, men jeg synes ikke et rom med felles toalett kan kalles bolig, sier Edle Hevrøy, som jobber i omsorgsboligen der hennes mor Alfa Strømme har plass. I likhet med stadig flere kommuner har Austevoll omgjort sykehjemsplasser til omsorgsboliger.