Den ferskeste vi har tilgang til er derfor fra 1900. Her finner du opplysninger om fødested, dåp, alder, yrke slektskap, bostedsadresse, antall familiemedlemmer, osv.

På grunn av sperrefristene må du gjøre en del forundersøkelser før du besøker arkivene, helst finne faktaopplysninger tilbake til 1900.

Ved dåpen førte presten opp foreldrenes navn, han tok også med yrke. Ved hjelp av kirkebøkene kan du lete deg bakover. Mye av dette kan du enkelt finne på din egen PC. Under søkeordet kirkebøker i Digitalarkivet finner du døpte, konfirmerte, vigde, gravlagde osv., alt ordnet etter fylke.

Men det er vesentlig at du setter deg inn i søkeverktøyet. Lærer du deg dette ordentlig har du mange muligheter. Det kan være smart å melde seg på et kurs i slektsgranskning, her lærer du teknikken og får mange verdifulle tips om andre kilder.

Når du har fått basisopplysningene på plass, kan du etter hvert fylle på med personalopplysninger. Dette finner du delvis på nettet, men foreløpig for det meste i arkivene, enten Statsarkivet, Byarkivet eller andre landsdelsarkiver.

Mye godt arbeid er også gjort av bygdebokforfattere, men kvaliteten varierer mye, så for å være trygg bør du kontrollsjekke mot originalkildene.

Men det kan også dukke opp overraskelser:

— Vi vet mye om din mormors slekt som kom til Norge fra Preussen på 1600-tallet, fortalte Yngve Nedrebø oss da vi møtte ham på Statsarkivet.

— Slekten som var rikt representert med offiserer og prester ankom Bergen på 1700-tallet via Stavanger. Det artige er at din mormors bestefar, Crispinus Knoff, er den eneste i folketellingen fra Bergen i 1875 som kaller seg for «fritenker».

God tur i arkivene.

Nyttige nettadresser

Digitalarkivet: http://www.digitalarkivet.no

DIS-Hordaland:

http://ho.disnorge.no/index.php

Riksarkivet:

http://www.riksarkivet.no

Norsk slektshistorisk forening:

http://www.genealogi.no/

Slekt Norge:

http://www.slekt.no/

Dokumentprosjektet:

Byarkivet:

http://www.bergen.kommune.no/byarkivet/

KILOMETERVIS. Statsarkivar Yngve Nedrebø har god oversikt over hva som finnes i hyllene på Statsarkivet.
FOTO: ØYVIND ASK