– Dette er et grovt brudd på regelverket, og det er stor fare for forurensing, sier Hallvard Hageberg, overingeniør ved Fylkesmannens miljøvernavdelingen.

13. oktober var Hageberg på inspeksjon på BIRs stasjon for farlig avfall på Flesland. Stasjonen tar imot spesialavfall som batterier, lysstoffrør, maling og spillolje. Avfallet skal sorteres og lagres trygt før det sendes videre.

Her er utdrag fra Fylkesmannens rapport:

En mengde bilbatterier, både knuste og hele, var lagret på kaien uten skjerming mot vær og vind.
Flere steder på anlegget var det oljefilm.
På «øvre» lagerområde (også utendørs) var det lagret store mengder farlig avfall. Det kunne flere steder observeres søl på betongplaten, og flere tilfeller av gammel/ødelagt emballasje. Området var preget av uorden og av avfall som så ut til å ha stått lenge.

– Avfallet skal helst oppbevares under tak. Hvis det ikke er mulig skal det pakkes forsvarlig for å unngå lekkasjer. Vi fant flere lekkasjer og anlegget var preget av uorden, sier overingeniøren.

BIR er nå pålagt å legge frem en plan for opprydding på anlegget innen 30. oktober. Hvis ikke vanker en tvangsmulkt på 50.000 kroner.

– Verre enn før

Også i 2004 rapporterte Fylkesmannen om avvik på den samme avfallsstasjonen. BIR lovet å rydde opp.

– Det så faktisk verre ut denne gangen. Avfallet skal sendes bort minst en gang i året, men enkelte ting så ut som det hadde vært lagret veldig lenge, sier Hageberg.

BIR beklager

– Dette er selvfølgelig beklagelig. Vi er nå i gang med full opprydding på stasjonen og har allerede tatt hånd om svært mye av avfallet. Bilbatteriene er satt på paller og dekket til, og vi fortsetter med rydding av andre typer avfall den kommende uken, sier Ingrid Hitland, daglig leder i BIR avfallsbehandling.

Hun sier mengden farlig avfall stadig øker. Stasjonen på Flesland er ikke beregnet for så mye avfall.

– Vi har normalt god kontroll, men det kan hope seg opp i perioder. Det er mye småavfall som må sorteres for hånd og noen ganger kan det ta lang tid å finne ut hvilke type kjemikalier som er levert inn, sier Hitland.

Stasjonen på Flesland skal legges ned når BIRs nye stasjon på Lønningshaugen er ferdig, etter planen i mars 2010. Hitland mener usikkerhet rundt flytteplaner både nå og i 2004 må ta noe av skylden for avvikene Fylkesmannen påpeker.

— Men er det greit at farlig avfall oppbevares slik fordi det bare er midlertidig?

— Nei, det skal selvfølgelig oppbevares forsvarlig i mellomtiden, sier hun.

LEKKASJE: Det ble oppdaget lekkasje flere steder på anlegget.FOTO: FYLKESMANNEN
SØL: Mye av spesialavfallet står utendørs uten forsvarlig innpakning. Det ble også funnet oljesøl på anlegget.FOTO: FYLKESMANNEN