Reisende som bruker Periodeskyss, skal validere kortet på automatene når de går på bussen, Bybanen eller Snarveien, krever Skyss.

Hensikten er at Skyss skal kunne registrere antallet reisende.

Kan ikke kreve gebyr

Men registreringen tar tid. Køene kunne blitt redusert dersom de med gyldig kort hadde gått rett inn og satt seg.

Det ville vært ikke bare tidsbesparende, men også fullt lovlig; Skyss kan ikke gi deg straffegebyr ved å la være å registrere et gyldig kort.

«Skyss [har] ikke søkt om eller fått samtykke til å ilegge gebyr for manglende validering, der vedkommende kan fremvise et gyldig (førstegangsvalidert) periodekort», skriver avdelingsdirektør Arnfinn Øen i Samferdselsdepartementet til bt.no.

Så lenge du registrerer periodekortet ditt første gang, er det med andre ord gyldig til perioden er utløpt.

— Gjør som før

Ruter, Oslo-selskapet som tilsvarer Skyss, søkte om å få gi gebyr til dem som ikke validerte kortet på hver enkelt reise. De fikk nei fra Samferdselsdepartementet.

Skyss mener at situasjonen i Hordaland er annerledes enn i Oslo, siden Skyss opererer med forskjellige takstsoner. I Oslo er det bare én sone.

— I Oslo har de en tradisjon de forsøker å endre på. Vi bare viderefører vår tidligere ordning. I Hordaland har det alltid vært vanlig å validere kortet ved hver reise, sier Kåre Torsvik i billetteringsavdelingen til Skyss.

- For statistikken sin del

— Det har aldri vært aktuelt å gi bot. Vi ønsker at folk skal validere kortene sine for statistikken sin del, sier kommunikasjonsrådgiver Ingrid Dreyer i Skyss.

Hun tror heller ikke det vil kutte køene at folk med Periodekort bare går inn og setter seg på bussen, i stedet for å vente på å få registrert kortet.

— Det er ikke det som skaper kø. Køene kommer fordi hver tredje passasjer betaler kontant. Det er denne andelen vi har fokus på å få ned, sier hun.

Dreyer håper folk fortsetter å registrere kortene sine.

— Det er i de reisendes interesse. Hvis man bare går inn og setter seg, mister vi det viktigste verktøyet vi har for å planlegge kollektivtrafikken, sier Dreyer.

— Dessuten ser vi at folk i høy grad ønsker å validere kortene fordi de vil være ærlige og vise at de har betalt.

Hva kan gjøres for å få redusert køene? Si din mening!