Skyskrapere formet som seil, klimavennlig tårnhus, høyblokker og luftige kontorbygg. De store planene har mange ganger endt som luftslott – drømmer som ikke blir realisert.

Noen eksempler har minnet om en byggherres våte drøm om signalbygg.

Leder i Bergen Arkitektforening, Morten Ramm Selbu

Bør være forsiktige

Morten Ramm Salbu, leder i Bergen Arkitektforening, mener kommunen har gjort helt rett i å stanse høyhusplanene. Han kjenner ikke til noen avslag på høyhusprosjekter som han er uenig i.

– I forhold til Bergens egenart som lavhusby, skal en være forsiktig med å åpne kranene for mye for høyhus. Byen har kvaliteter som ikke trenger å lide under fortettingsidealetet, sier han.

Salbu tror flere prosjekter som er presentert de siste årene ikke har hatt miljø som hovedfokus.

– Noen eksempler har minnet mer om en byggherres våte drøm om signalbygg og markeringsbehov enn av omtanke for klimatrusselen, mener han.

Best langs banen I går skrev BT om at Christian Michelsen Research (CMR) foreslår høyhus for å redusere klimautslippene. Ramm Salbu mener den beste løsningen på en miljøvennlig byutvikling er å bygge langs Bybanen.

– Bybanen er kommet for å bli, og da får man ta steget fullt ut. Vi må klynge bebyggelsen tettere horisontalt.

Han mener boliger i høyhus kan skape dårlige byrom og dårlig bomiljø.

– Høyhus skaper vindkorridorer, lite lys og skygger. I skyskraperklyngene er det stort sett kontorer; det er en soveby etter arbeidstid. Det er en viss kulhetseffekt å bo i åttiende etasje og se utover verden, men de gode nabolagene finner du i lavhusmiljøene, sier arkitekten som har bodd ti år på Manhattan i New York.

Rådhuset på grensen Forfatter Gunnar Staalesen har tidligere engasjert seg i debatten om høyhus i sentrum. Han er positiv til at bergenserne skal bo tettere, men høyhus vil han ikke ha noe av.

– Vi kan godt konsentrere bebyggelsen rundt bybanetraseen og bygge blokker på 4–5 etasjer. Høyhus i sentrum vil ødelegge byens særpreg og vakre profil, sier Staalesen.

Det er en viss kulhetseffekt å bo i åttiende etasje og se utover verden, men de gode nabolagene finner du i lavhusmiljøene.

Rådhuset og Statens hus er helt på grensen av det forfatteren ønsker seg av bebyggelse i byen. Han mener at folk ikke bør bo i hus som er høyere enn fem etasjer.

– Jeg er opptatt av at foreldre skal kunne holde øye med barna utenfor fra leiligheten og helst kunne rope ned til dem. Det går ikke hvis man bor i 13. etasje.

Miljøargumentet kjøper ikke Staalesen sånn uten videre.

– Med den befolkningen Bergen har i dag, er det ikke nødvendig å plassere oss i høyhus for å være miljøvennlig. Vi er privilegerte og har god plass. Det finnes mange andre grep man kan ta for å hindre CO2-utslipp, sier forfatteren.

Les også: Folk tror ikke på klimaforskerne

– Tar ikke stilling Informasjonssjef Gunn Janne Myrseth i Christian Michelsens Research presiserer at det ikke har vært forskernes intensjon å ta stilling til hvor og hvordan de eventuelle høyhusene skal være.

– Vi tar i bruk fantasien og ser på verden med et fremtidsrettet blikk. Som forskere må vi tenke nytt, og forskningen vår på energieffektivisering er alibiet for dette. Men vi ønsker ikke å ta stilling til på hvilken måte fortettingen skal skje, sier Myrseth.

Hva mener du om høyhus i Bergen sentrum? Diskuter saken her.