20-åringen slipper straff i juridisk forstand, men det betyr ikke at han slipper billig unna.

Politiet sender i dag saken over til Konfliktrådet, der vandalen skal forhandle med eieren av Pepperkakebyen.

— Det blir selvfølgelig ikke noen klapp på skulderen, sier Steinar Kristoffersen, daglig leder i Bergen Sentrum AS.

Sladdet video

Han har ennå ikke planene helt klare for hva straffen bør være. Noen tanker har han imidlertid.

— Han skal i hvert fall formidle overfor barnehagebarn og hele Bergens befolkning at dette angrer han bittert på, sier Kristoffersen.

- Må han stå frem og vise ansiktet sitt?

— Nei, det går an å gjøre slikt anonymt, for eksempel i et intervju med sladd og fordreid stemme, sier han.

Videoen vil i så fall bli offentliggjort, slik at hele byen kan se den.

Må snakke med ham

Kristoffersen tar forbehold om at han ennå ikke har snakket med gjerningsmannen. Det kan være forhold ved saken som han ikke kjenner til.

De økonomiske sidene av saken er Kristoffersen mindre opptatt av. Det er ennå uklart hvor mye gjerningsmannen må betale i erstatning.

I tillegg til pepperkakehusene ble mye dyrt teknisk utstyr ødelagt, og åpningen av Pepperkakebyen måtte utsettes i en uke, til 3. desember. Det økonomiske tapet blir flere hundre tusen kroner, ifølge Kristoffersen.

Mye av utstyret var forsikret. Selv om Bergen Sentrum ikke nødvendigvis vil kreve noen erstatning, kan forsikringsselskapet rette et krav mot vandalen, gjennom såkalt regress.

Må bli enige

Hvis Bergen Sentrum ikke klarer å bli enige med gjerningsmannen, vil saken bli sendt tilbake til politiet. I så fall kan 20-åringen risikere bøter eller fengsel for grovt skadeverk.

Mange av leserne våre reagerte med vantro da bt.no meldte i går at politiet dropper vanlig straff i første omgang. Megling i Konfliktrådet er imidlertid en helt vanlig reaksjon i denne typen saker.

— Rådet er laget for å ta seg av en del typer saker der man har en fornærmet part og en gjerningsmann, og begge parter er villige til å gjøre opp i Konfliktrådet, sier politioverbetjent Bjørn O. Johnsen ved Forseelsesavsnittet på Bergen sentrum politistasjon.

— Her fremstår Pepperkakebyen som fornærmet, selv om det i overført betydning er mange andre som også er fornærmet, sier han.

Politioverbetjenten beskriver gjerningsmannen som en «helt normal norsk ungdom» som har gjort noe fryktelig dumt.

Frp-leder godtar

Fremskrittspartiet, som vanligvis taler for strenge straffer, støtter politiets håndtering av saken.

— Selv om megling ikke er straff i juridisk forstand, er det en sanksjon som inngår i rettssystemet vårt, sier Øistein Christoffersen, leder for Bergen Frp.

Han tror saken passer godt til Konfliktrådet.

— Det kan være en fornuftig løsning, men det avhenger av hva slags avtale man inngår. I avtalen kan det også ligge et økonomisk oppgjør. Hvis partene bare snakker sammen, derimot, blir det feil, sier Christoffersen.

PS: Lederen for Pepperkakebyen, Steinar Kristoffersen, sendt fredag morgen ut en pressemelding. Der utdyper han hva han mente med kravet om at gjerningsmannen skal be om unnskyldning: «Vårt utgangspunkt er at vedkommende, totalt anonymisert, om han er i stand til det, og ønsker det, skal få anledning til å si unnskyld overfor alle barn og andre som er berørt av dette.»

Er det rimelig å kreve en offentlig unnskyldning? Si din mening i feltet under!