Det kan bli hverdagen for bilistene som skal prøve å sno seg unna rushtidsavgiften, dersom bystyret i Bergen innfører en slik avgift.

Ved hjelp av Transportøkonomisk institutt (TØI), har BT laget et forslag over hvordan det kan fungere.

Hver tiende bil forsvinner

Avdelingssjef Kjell Werner Johansen i TØI mener bompengeprisen må opp i minst 40 kroner før den får den ønskede «trafikkavvisende» effekten. Og da snakker han om snittprisen, medregnet rabattordninger. Taksten blir minst 50 kroner.

– Jo høyere pris, jo færre biler. Men det er klart at man må ta hensyn til dem som må ut og kjøre i rushet. Vi mener makspris på 40 kroner er et nivå som vil ha en effekt, samtidig som det ikke blir for upopulært blant befolkningen, sier Johansen.

Forskerne tror dette avgiftsnivået vil føre til at hver tiende bilist holder seg hjemme eller velger andre transportmåter. 10 prosent høres kanskje ikke så mye ut, men når målet er å hindre køer, er det et verdifullt bidrag. I rushet skal det få ekstra biler til for å skape kork.

Gradvis opptrapping

I dag er bompengetaksten 15 kroner, uansett når på døgnet du passerer. De mange rabattene gjør at snittprisen ligger i overkant av 10 kroner.

TØI-forskerne foreslår en gradvis opptrapping av prisnivået før rushtiden. For eksempel kan prisen stige med fem kroner hvert tiende minutt fra klokken 06.00, slik at snittprisen klokken 07.00 er 40 kroner. Det blir den i en time, da prisen gradvis begynner å synke.

– Poenget er å hindre at det blir opphopning av trafikk like før eller etter et klokkeslett. Hvis prisen plutselig steg fra 10 til 40 kroner, ville det bli et rush for å kjøre rett før det tidspunktet, forklarer Johansen.

Daglig leder i Bergen Bompengeselskap, Jan Otto Evjen, bekrefter at det rent teknisk ikke er problemer med å gjøre det på denne måten. AutoPass-brikkene kan trekkes med ulikt beløp alt etter klokkeslett.

TØI mener det også bør være en viss rushtidsavgift om ettermiddagen, selv om bompengene betales på vei inn til sentrum.

– I Oslo opplever vi i hvert fall en trafikkopphopning når mange skal gjennom sentrum på ettermiddagen. Det hadde vært en fordel å få spredd denne trafikken, sier Johansen.

Samtidig er det slik at hvis avgiften i morgenrushet får folk til enten å endre arbeidstid eller bruke kollektivt, vil det gjenspeile seg i mindre trafikk i ettermiddagsrushet også.

Kan gi 100 millioner kroner

Med dagens bompengeordning betaler bilistene rundt 400 millioner kroner på å kjøre inn og ut av Bergen sentrum årlig. En rushtidsavgift etter modell av det TØI har foreslått, vil øke det betydelig.

– Et røft anslag kan være fra 25 til 40 prosents økning, mener Johansen.

Det betyr minst 100 millioner kroner ekstra i potten årlig. Forskerne ved TØI mener disse pengene må øremerkes å bedre kollektivtilbudet. Det vil gi to gevinster:

  • Flere bilister får et alternativ til bilen, noe som forsterker effekten og vil gjøre ordningen mindre upopulær
  • Bedre og billigere kollektivtilbud gir en viktig omfordelingseffekt. Det er ikke slik at rushtidsavgift rammer de fattigste i samfunnet, mener forskerne. Det er i stor grad høyinntektsgrupper som kjører bil i rushet, mens de med lavere inntekter oftere kjører buss og bane.

Er dette løsningen på trafikkproblemene? Si din mening.