Uadressert reklame skal ikke leveres i en postkasse som er tydelig merket. Merkene kan du få hos Posten, naturvernforbundet eller lage selv. Plasseringen er viktig. Det lønner seg å sette merkene forholdsvis høyt på kassen, slik at de er lette å se.

Adressert reklame kan du stoppe ved å kontakte Brønnøysundregistrene, per telefon eller over internett.

Telefonsalg kan du reservere deg mot i Brønnøysund. Webadressen er www.brreg.no/reservasjon