SOLFRID RAKNES

I årevis har psykolog Solfrid Raknes vært omgitt av små grønne og røde menn. To av dem står i vinduskarmen på kontoret hennes hos Uni Research i Bergen. Der jobber psykolog Raknes med selvhjelpsprogrammet Psykologisk førstehjelp, som hun utviklet for seks år siden.

Røde og grønne

Nå har hun og teamet bak Psykologisk førstehjelp laget flere korte filmer, som på en enkel måte demonstrerer kjernen i systemet; røde og grønne tanker.

Psykologisk førstehjelp lærer barn og unge å bearbeide vanskelige følelser. De små grønne og røde plastfigurene er en del av pakken. De røde representerer de sinte og vanskelige tankene. De grønne er gode og hjelpende tanker.

Noe av bakgrunnen for at Raknes bestemte seg for å skape Psykologisk førstehjelp, var vissheten om at bare et fåtall barn og unge som sliter med angst og andre psykiske problemer får kyndig hjelp.

Raknes så samtidig at helsesøstrene manglet et verktøy for å hjelpe disse barna. Svaret ble Psykologisk førstehjelp. Siden har over 5000 helsepersonell og andre som jobber med barn vært på kurs og lært seg å bruke denne verktøykassen. Selvhjelpspakken er dessuten til salgs i vanlige bokhandler.

En kartlegging blant 500 slike «hjelpere» i førstelinjen, fant at over 80 prosent bruker materiellet og mange bruker det daglig.

- Flere kan få hjelp

Neste skritt nå er å undersøke virkningen av selvhjelpsmateriellet i Psykologisk førstehjelp. Forskningsrådet har bevilget seks millioner kroner til et prosjekt der Psykologisk førstehjelp blir sammenlignet med et anerkjent behandlingsopplegg innen kognitiv terapi. I undersøkelsen deltar barn og unge i Fjell, Kristiansand og Modum.

Opplegget rundt Psykologisk Førstehjelp fordrer fem gruppesamlinger og fem timers innsats av en helsesøster, mens det anerkjente behandlingsopplegget krever 42 terapitimer fra skolehelsetjenesten for å hjelpe like mange.

- Hvis selvhjelpsprogrammet har like god effekt, kan det bety at flere kan få hjelp og få det på et tidligere tidspunkt, påpeker Raknes.