Byrådet har lagt ut til høyring ein ny plan for Store Lungegårdsvann. Spørsmålet er kvar dei skal gjere av all steinen som vil tyte ut av Ulriken, når Jernbaneverket seinare i år byrjar arbeidet med ny tunnel for dobbeltspor gjennom fjellet.

I planen skisserar byrådet to alternative løysingar:

Å bruke steinmassen til å dekke til ureine botnsediment, som ein del av arbeidet med å redusere spreiing av miljøgifter frå havbotnen.

Det andre alternativet er å utvide landarealet gjennom ei utfylling langs Fløenstien, på nordsida av vatnet. Dette arealet skal i så fall brukast til «sykkelveg, rekreasjon og eventuelt bybane», skriv byrådet i si innstilling.

UTFYLLING: Ei fylling på nordsida av Store Lungegårdsvann kan gje plass til sykkeleveg og framtidig bybane. Her er utfyllinga markert med grønt.