– Vi har sørget for mer lys og utsikt for beboerne bak. Husene holder seg under 27 meter. All parkering er lagt under bakken og det er funnet plass til Teatergarasjen. Jeg mener vi har besvart tilbakemeldingene som kom fra komiteen, sier Leif Holst, daglig leder for Neumann Eiendom.

Tredje forsøk

I dag får kommunens planavdeling overlevert det nye planforslaget for Nøstegaten. Går det som Holst håper, er reguleringsplanen ferdig godkjent til sommeren.

For Neumann Eiendom er dette tredje forsøk. Først lanserte Neumann et tårnhus som raget 40 meter til værs. Byrådet støttet løsningen, men tårnhuset møtte motbør i komiteen. Neumann lanserte så et alternativ med fire blokker. Utbyggingen holdt seg under 27 meter, men ble forkastet som for massiv. Forrige utbygging var totalt 20.000 kvadratmeter over bakken, denne er 16.000 over bakken og 3000 under.

Innflytting i 2010?

Teatergarasjen har vært inn og ut i de ulike utkastene, men er nå altså inne. Denne gang er det laget plass til Teatergarasjen i det buede bygget som ligger i krysset mot Vestre Murallmenningen. I byggene lenger nord er det avsatt plass til næring i første og muligens andre etasje. Resten blir leiligheter. Totalt får utbyggingen ca. 100 leiligheter.

– Jeg er redd for at nøkkel i døren blir det ikke før vi skriver 2010, sier Holst, som begynner å bli vant med at det tar tid å bygge ut Bergen sentrum. Nøstegaten har Neumann Eiendom jobbet med i syv år.

Siden komiteen sist hadde utbyggingen til behandling, har Neumann gjennomført en arkitektkonkurranse. Juryen mente Bjerk & Bjørge hadde beste løsningen.

– Hva er viktigste forskjellen på disse planene og forrige forsøk?

– Utbyggingen er mer åpen og gir lys og utsikt fra Klostersiden. Bygningskroppene er slankere og er trappet av for ikke å gi et massivt inntrykk. All parkering er flyttet ned i grunnen, noe vi kvidde oss lenge for, siden vi må under havnivå. Alt i alt føler jeg at mange av innvendingene nå er besvart.

Fremfor nybyggene spanderer Neumann ny kaipromenade. Her ser Holst for seg uteservering på kaikanten.

– God utgangspunkt

Anne Gine Hestetun (Ap), leder av komité for miljø— og byutvikling, gir Neumann honnør for måten de har tatt inn over seg høyhusvedtaket, som altså sier nei til alt over 27 meter i Nøstegaten. Hun er kjent med forslaget og karakteriserer det som spennende.

– Vil dette gå gjennom?

– Dette er et godt utgangspunkt for å få til et bredt flertall, sier Hestetun.

BIT-ledelsen ønsker å utvide plassen for Teatergarasjen med noen meter. Dette har Hestetun diskutert med byråd Lisbeth Iversen (KrF) og gir positive signaler: – Vi skal sette oss ned og finne en løsning, sier hun.