ELISABETH LANGELAND MATRE

— Vi har nettopp mottatt planforslaget, og må få sette oss ned og se skikkelig på det, sier byggesakssjef i Bergen kommune, Anne Iren Fagerbakke.

Hun vet likevel at hun ikke har god tid til saksbehandlingen. Det nye kontorbygget i Nonneseterkvartalet skal etter planen stå fiks ferdig høsten 2007, og det gjenstår fremdeles mange beslutningsledd før det første spadetaket kan tas.

Høy eller bred?

Et av diskusjonstemaene vil garantert bli byggets høyde.

— Entra har ikke lagt skjul på at de ønsker det høyeste alternativet, sier byggesakssjef Fagerbakke. Hun synes det er for tidlig å si noe om de ulike alternativene nå.

Planforslaget er utarbeidet av det statlige eiendomsselskapet Entra Eiendom AS.

Fire ulike alternativer er presentert, og hovedalternativet viser to bygg på henholdsvis 15 og ti etasjer. Til sammenlikning er rådhuset 14 etasjer og vel 51 meter høyt.

— Dette med høyde og volum er det mange meninger om, og det er bare sunt. Nå skal vi få frem de ulike synene og vurdere dem opp mot hverandre, sier Fagerbakke.

Saken skal ut på bred høring etter at byggesakssjefen har sagt sitt.

Juleferie først

Det nye bygget skal blant annet romme felles lokaler for Kemneren i Bergen, Bergen likningskontor, Hordaland skattefutkontor og Hordaland fylkesskattekontor.

Informasjonssjef i Entra Eiendom, Mona Jacobsen, ønsker foreløpig ikke å kommentere planforslaget for Nonneseterkvartalet.

— Vi vil ikke gå ut med noe før vi har presentert planene for byens politikere, sier Mona Jacobsen.

SETT FRA FESTPLASSEN: Med én etasje mer enn rådhuset vil det nye kontorbygget bli godt synlig i bybildet dersom dette alternativet får gjennomslag. FOTOMONTASJE: ENTRA EIENDOM AS
SETT FRA SØRSIDEN: I hovedalternativet fra det statlige eiendomsselskapet Entra Eiendom AS er det tegnet inn to hovedbygg på henholdsvis ti og femten etasjer, bundet sammen av et mellombygg i glass. FOTOMONTASJE: ENTRA EIENDOM AS