Kapasiteten på Flesland har vært sprengt i flere år. En planlagt ny flyterminal, med plass til nesten dobbelt så mange passasjerer, kan åpne om fem år.

— Det er vanskelig å vokse dynamisk og likt på passasjer- og arealsiden. Vi har jobbet lenge med å utvikle disse planene. Vi tenker nytt og flytter oss ut av skallet til den gamle terminalkroppen, sier terminal- og eiendomssjef i Avinor på Flesland, Alf Sognefest.

Den åttekantede bygningen som i dag brukes både til innenlands- og utenlandsflygninger, er lite egnet for utbygging. Sognefest er prosjektleder for den nye terminalen, som skal bestå av blokker som ved behov kan utvides uavhengig av hverandre.

Trang utenlandsterminal

Dagens terminal var bygget for 2,8 millioner reisende, og sto ferdig i 1988. Siden har den blitt utvidet til en dimensjon der 3,4 millioner passasjerer er optimalt. I fjor reiste 5,1 millioner passasjerer til og fra Flesland.

— Dette misforholdet fører til en svekkelse i servicen vi så gjerne vil tilby passasjerene og samarbeidspartnerne våre. Vi må også regulere og si nei til nye flyruter i travle perioder, sier Sognefest.

- Hvordan merker vi mest at terminalen er for liten?

  • Spesielt i innsjekkingsområdet, ved bagasjebåndene, bagasjehåndteringsanlegget bak i terminalen og i utenlandsterminalen. Arealet vi kan disponere til sikkerhetskontroll, er også alt for lite, sier terminal- og eiendomssjefen.

Han legger til at forplassen utenfor flyterminalen, på landsiden, er for trang for dagens trafikk.

  • Arbeidsforholdene for alle ansatte på flyplassen rammes også av alt dette.
PROSJEKTLEDER: Alf Sognefest har arbeidet med utvidelsesplanene i flere år.
Bjørn Erik Larsen

Styrebehandles i mars

Utbyggingsplanene er ikke endelig vedtatt av styret i Avinor. De skjer i mars. Hvis de godkjenner prosjektet, vil Flesland forhåpentligvis kunne håndtere 7,5 millioner reisende årlig når den nye terminalen tas i bruk ved årsskiftet 2015/16.

Vel hundre arkitektfirmaer over hele verden konkurrerte om å utforme fremtidens flyplass på Flesland. Vinnerbidraget er laget av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planlegger.

De tenker seg at den gamle og den nye terminalen forbindes med en smal korridor, der rullebånd skal forenkle ferdselen.

Den nye terminalen skal bli mellom 55 og 60.000 kvadratmeter, mot dagens på vel 22.000 kvadratmeter.

Ifølge Sognefest er det en enorm fordel å ha separate gater for utenlands— og innenlandstrafikk.

— I dag brukes gate 21- 27 til begge deler, noe som gir store logistiske utfordringer. Vi må bruke plass på parallelle korridorer og ganger for å lose passasjerene gjennom tollsoner og dokumentkontroller, forklarer Sognefest, og legger til at terminalen er plassert for nært rullebanesystemet i forhold til dagens sikkerhetskrav.

To milliarder

Ekstra sikkerhetskrav for reisende fra enkelte land,gjør det også komplisert å kontrollere passasjerene når de kommer rett inn i avgangshallen.

- Blir dette dyrt?

— Vi regner med at det kan koste rundt to milliarder. Nå er vi inne i en prosjektfase med harde prioriteringer og kostnadsreduserende tiltak, sier Sognefest.

- Hva med planene om ny rullebane?

  • Den er med i de overordnede planene for årene som kommer. Men nå har vi nylig utbedret den flystripen og taksebanen vi har for 800 millioner. Dersom styret nå godkjenner den nye terminalen, starter vi i neste runde med en mer detaljert planlegging av en ny rullebane, opplyser Sognefest.

Hva synes du om planene? Si din mening her.