De siste dagene har vi hatt flere alvorlige bilulykker i Hordaland. Lørdag ble en mann drept og to andre skadet av en førerløs bil i Fyllingsdalen.

Mandag ble syv personer skadet i front mot front kollisjon på E16 i Voss kommune, seks av dem alvorlig.

— Hva gjør dere egentlig?

Ulykkesgruppen til Statens vegvesen er på stedet når alvorlige ulykker skjer. De er ofte grunnen til at veien holdes stengt for trafikk i flere timer.

- Hva gjør dere når dere kommer til ulykkesstedet?

— Vi foretar tekniske undersøkelser. Det betyr at vi sikrer tekniske spor, og undersøker alt som kan ha betydning for å forstå årsaken til ulykken. Mellom annet beregner vi hvilken fart kjøretøyet har hatt og måler bremsespor. Vi måler friksjonen i veibanen og hvor glatt det er på ulykkesstedet. Veiforhold, som kurver og veislitasje, ser vi også på, sier ulykkesetterforsker Aloycius Santhiapillai i Statens vegvesen til bt.no.

Ulykkesgruppen har beredskap døgnet rundt. Deres jobb er å bistå politiet i arbeidet med å etterforske årsaken til ulykken.

Syv dødsulykker

Gruppen som holder til i Fyllingsdalen, dekker området rundt Bergen.

Til nå i år har det skjedd syv dødsulykker i deres område. En i Austevoll, en på Sotra, en i Fyllingsdalen, motorsyklist på E 39 i Romarheim, en syklist mot traktor i Os og to dødsulykker i Nordhordland.

— Det er mange dødsulykker. Til sammenligning hadde vi i vårt område 11 dødsulykker i hele 2011, sier ulykkesetterforsker Arild Nygaard til bt.no

Området deres slutter ved Trengereid på E16 i retning mot Voss. Der overtar ulykkesgruppen på Voss.

Lastet feil?

Når gruppen er ferdig på ulykkesstedet, blir kjøretøyene fraktet til teknisk kontroll.

— Da foretar vi en full kontroll for å sjekke om det kan være tekniske årsaker til ulykken, for eksempel feil på styringen eller feil på bremsene. På tyngre kjøretøy sjekker vi også om lasten er lovlig sikret, eller om den kan være en grunn til ulykken, sier Santhiapillai.

Ved minst to av de syv dødsulykkene i år har rus vært en del av bildet. I dødsulykken i Austevoll kan bilens tilstand og lasten på tilhenger ha spilt inn.

- Mange kunne vært reddet om de hadde brukt bilbelte. Det hjelper ikke med airbag om du ikke har belte på deg. Stor fart, i rus og uten bilbelte, så må det gå galt selv om bilen er god.

Full i stort fart

I de fleste dødsulykker er det forhold knyttet til føreren som er den dominerende årsak til ulykken.

Over tid har høy fart, uoppmerksomhet og rus vært de viktigste årsakene til ulykker.

— Mange kunne vært reddet om de hadde brukt bilbelte. Det hjelper ikke med airbag om du ikke har belte på deg. Ved stor fart, i rus og uten bilbelte, så må det gå galt selv om bilen er god, sier Arild Nygaard.

Men også føreforhold, veibane og bilens tekniske stand kan medvirke til ulykken. Veiforholdene kan noen ganger forklare hvorfor skadene blir så store.

Sakkyndige i retten

— Vi jobber mest sammen med krimteknisk i politiet. Ofte er vi sakkyndige i retten, sier ulykkesetterforsker Arild Nygaard. Rapporten fra den lokale ulykkesgruppen sendes til politiet og blir en del av etterforskningen. Den går også til en sentral ulykkesanalysegruppe i Statens vegvesen.

Analysegruppens mål er å forstå og forebygge ulykker på veiene.

DØDE: Arild Nygaard, inspektør ved Bergen trafikkstasjon, gjorde søndag undersøkelser på stedet der 71 år gamle Harald Kjellevold pådro seg dødelige skader. Blant annet målte han hellingen på bakken. Den er på rundt fem prosent, og kan forklare hvilken fart den førerløse bilen hadde da den trillet 30 meter.
Silje Katrine Robinson
OMKOM: En person døde i møteulykken i Hjelmåstunnelen i Lindås i februar.
Erlend Spurkeland