Dette er noen av spørsmålene klasse 7b ved Løvås skole har arbeidet med i 14 dager. Resultatet av prosjektet har de presentert for andre klasser ved skolen, for foreldre og besteforeldre.

I klasserommet har de samlet rasjoneringskort, bilder, aviser, klær, sko og helt vanlige gjenstander fra 1940-årene.

Da vi var på besøk, holdt klassen en flott oppvisning, der alle deltok med sine delprosjekter. De har intervjuet besteforeldrene, og noen av dem er invitert til skolen for å fortelle om sine erfaringer fra årene da de selv var unge.

Mange av opplysningene har de funnet på internett, men også i leksikon, aviser og bøker. Ida fant bestefaren sin i en bok om krigstiden, og det var selvsagt spesielt gøy.

Kanskje er historien om hunden Bella på nabogården ekstra sjarmerende. Bella var nok en flink og klok hund, for hun hadde lært seg forskjellen på motorduren fra tyske og engelske fly, og når de siste kom løp hun og gjemte seg. Bella visste at når engelskmennene kom ble det et fryktelig spetakkel fra luftvernbatteriet i nærheten.

— Hvordan har det vært å arbeide med noe som ligger 60 år tilbake i tiden.

— Det var spennende og veldig lærerikt, sier Simon på vegne av klassen sin.