1. For å hindre at kommunen gjør gjeldende foreldelse (dvs. at krav eldre enn tre år ikke utbetales), kan du sende et brev til kommunen ved «Byrådsavdeling for finans og service» der du ber kommunen å bekrefte at den ikke vil gjøre gjeldende foreldelse. Kommunen bør gis en svarfrist på tre uker. Se forslag til tekst nedenfor. Utkast til brev er også lagt ut på bt.no.

2. Dersom kommunen ikke svarer på brevet, eller ikke vil garantere at den ikke vil gjøre gjeldende foreldelse, må du sende en forliksklage til Forliksrådet i Bergen. Gebyret er kr. 700,-, som kan kreves tilbakebetalt av kommunen.

Utkast til forliksklage er lagt ut på bt.no.

Slik kan du skrive brevet:

«Betalingsoppfordring

For mye innbetalt vann— og avløpsgebyrer for gnr....., bnr..... evt. seksj.nr.....

Det vises til kommunerevisjonens beregninger over hvor mye abonnenter har betalt for mye i vann- og avløpsgebyrer fra 1991 til 2000. Ifølge Bergens Tidende utgjør dette i gjennomsnitt kr. 10.000,- pr. abonnent.

En anmoder om at De foretar en avregning vedr. gebyrene for ovennevnte eiendom, og at for mye innbetalt beløp blir tilbakebetalt til undertegnedes konto ..............

Dersom tilbakebetaling ikke er skjedd innen 3 uker, varsles De med dette om at det vil bli tatt ut forliksklage for Bergen forliksråd. En vil imidlertid avvente en forliksklage dersom De innenfor ovennevnte frist opplyser om når utbetaling vil finne sted.

Ettersom jeg tidligere har manglet nødvendig kunnskap om fordringen, har jeg ikke kunnet gjøre gjeldende kravet før nå. Fordringen kan således ikke anses som foreldet.»