Byrådet vil sette av 50 millioner kroner til byggingen av nytt kulturhus i Åsane og 36 millioner til kajakkanlegg på Langavatnet. Også utvidelse av Hordvik skole og ny idrettshall på Leikvang blir trolig finansiert dersom budsjettet blir endelig vedtatt i desember.

Tirsdag la byrådet fram sitt budsjettforslag. For Åsanes del er det satt av 175 millioner kroner til seks bestemte prosjekter.

Først og fremst kan bydelen juble for at Byrådet går inn for å bevilge hele 50 millioner kroner til byggingen av nytt kulturhus. I tillegg skal Hordvik skole utvides for 41 millioner innen 2012. Byrådet vil også ha ny idrettshall og garderobeanlegg ved Leikvang Stadion samt nytt fotballanlegg i Hordvik.

Padlemiljøet i Bergen kan dessuten strekke hendene i være etter at det ble foreslått bevilget hele 36,5 millioner til nytt kajakkanlegg på Langavatnet.

Også Midtbygda sjukeheim får sin del av kaken. 20 millioner settes av til byggmessige endringer dersom budsjettet vedtas den 17. desember.

Slik skal de 175 millionene brukes i Åsane:

  • 36 MILLIONER : Det skal bygges kajakkanlegg til 36 millioner på Langavatnet innen utgangen av 2010.
  • 50 MILLIONER : Byrådet setter av 50 millioner kroner over tre år til byggingen av nytt kulturhus i Åsane. – En god start, sier leder for kulturhus-komitéen Roald Heggernes.
  • 20 MILLIONER : Midtbygda sjukeheim får 20 millioner til bygningsmessige endringer.
  • 41 MILLIONER : Hordvik skole skal utvides igjen. Pris 41 millioner.
  • 18 MILLIONER : Her ved Leikvang stadion kommer det ny idrettshall og garderobeanlegg.
  • 9 MILLIONER : Ny fotballbane og utvidelse av idrettsanlegg i Hordvik koster ni millioner.

Les mer på www.aasanetidende.no

36 MILLIONER: Det skal bygges kajakkanlegg til 36 millioner på Langavatnet innen utgangen av 2010.
Thomag Gangstøe
50 MILLIONER: Byrådet setter av 50 millioner kroner over tre år til byggingen av nytt kulturhus i Åsane. - En god start, sier leder for kulturhus-komitéen Roald Heggernes.
Thomas Gangstøe
20 MILLIONER: Midtbygda sjukeheim får 20 millioner til bygningsmessige endringer.
Thomas Gangstøe
41 MILLIONER: Hordvik skole skal utvides igjen. Pris 41 millioner.
Thomas Gangstøe
18 MILLIONER: Her ved Leikvang stadion kommer det ny idrettshall og garderobeanlegg.
Thomas Gangstøe